Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Nya bostäder i Skellefteås historiska centrum

PE var ansvarig arkitekt från koncept till bygghandling för kvarteret Höken i Skellefteå. Bostadshuset har bästa tänkbara läge med stadens stadspark i direkt anslutning samt utsikt över Skellefte älv, platsen är en del av Skellefteås historiska centrum från första halvan av 1800-talet.

Kvarterstrukturen är oförändrad från den tiden även om de flesta av omgivande byggnader bytts ut under åren. Enstaka äldre trähus finns kvar och ger en historisk förankring i området. Skalan i området spänner idag mestadels mellan två och fyra våningar. Byggnaden står på klassiskt sätt direkt mot omgivande gator och har lokaler i bottenplan. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret är byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven är huset sju våningar. Detta gör att byggnaden annonserar porten till centrala staden redan från södra älvstranden. Lägenheterna är utformade så att flertalet får utsikt över älven. Innanför byggnaden skapas en skyddad gård som nås via en portik. All parkering sker under mark, vilket gör att gården helt kan anpassas för att skapa en fin miljö för de boende.

Bostadshuset är uppfört vid Skellefteås historiska centrum från första halvan av 1800-talet.

Tegel som fasadmaterial knyter an till platsens historia.

Kontaktpersoner