Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Vasakronan

Modern kontorsfastighet med hög miljöprofil

Som en del av en större utveckling av kvarteren kring Medborgarplatsen i Stockholm utvecklar Vasakronan på Folkungagatan 44 en ny, modern kontorsbyggnad med hög miljöprofil och livligt gatuplan. PE står för konstruktionen i projektet.

I Södermalms hjärta utvecklas en ny hotspot av attraktiva kontor och i kvarteret Nattugglan 14 har ett befintligt hus rivits för att ersättas med ett större, modernt kontorshus . PE ansvarar för byggnadskonstruktionen, ett komplext uppdrag eftersom huset delvis kommer att stå på Söderledstunneln. En särskild utmaning var att stabiliserande trapphus måste grundläggas väldigt nära tunnelns grundläggning. Det krävdes mycket noggranna studier för att hitta lägen mellan befintliga pålar och därigenom undvika påverkan på tunnelns grundläggning i sin helhet. PE konstruerade även en tidigare ombyggnation i kvarteret Nattugglan 14 för Vasakronan. Denna angränsande byggnad vetter mot Västgötagatan och hängde stabilitetsmässigt ihop med huset på Folkungagatan 44 som skulle rivas. Därför fick man inför rivningen gjuta nya källarväggar i detta hus för att ta jordtrycket från Västgötagatan.

Den nya byggnaden stod klar 2022 och omfattar 23 000 kvadratmeter fördelat över åtta våningsplan ovan mark, och två under. Dess höga miljöklassning enligt LEED-standarden på nivån Platinum innebär bland annat att fastigheten får flera innovativa tekniklösningar vad gäller energiförsörjningen och att stora delar av takytorna blir växtbeklädda.

Den nya kontorsbyggnaden på Folkungagatan 44 i centrala Stockholm omfattar 23 000 kvadratmeter. Bild: Vasakronan

PE ansvarar för konstruktionen i projektet. Bild: Vasakronan

Kontaktpersoner

Caroline Mellstrand

Caroline Mellstrand

Byggnadskonstruktör, gruppchef

+46 10-141 92 22 Stockholm Bryggargatan