Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Bevarad jugendpärla i Malmö

I samband med en renovering ville fastighetsägaren Heimstaden återskapa fasaderna på de nära 120 år gamla byggnaderna i kvarteret Kråkan 30-31 i Malmö. Som rådgivande arkitekter har vi möjliggjort en renovering så trogen originalet som möjligt.

Byggnaderna ritades av arkitekten August Stoltz i jugendstil med inslag av nyrenässans och stod ursprungligen klara 1906. Under åren hade många av fasadens ursprungliga detaljer försvunnit. I butikslokalerna på bottenvåningen fanns till exempel inte längre entrédörrar samt dörr- och fönsterpartier kvar i originalutförande. Fasadornamentik, balkonger och rusticeringar hade dessutom rivits på 80-talet.  När husen återigen skulle renoveras ville Heimstaden så långt det var möjligt återställa fasaderna till samma utseende som de hade när de var nybyggda. I detta ambitiösa projekt fick PE förtroende som rådgivande arkitekter genom hela processen, från första platsbesök till färdigt förfrågningsunderlag samt vid framtagning av vissa delar som bygghandlingar.

Noggranna undersökningar

PE genomförde noggranna undersökning som underlag.  Ett exempel var analys av foton och besök på referensprojekt från samma era för att kunna ta fram ritningar på hur originaldörrar och skyltfönster hade sett ut. Ritningarna användes sedan för att specialtillverka nya partier. Många ledtrådar till husens ursprungliga utseende fick man även genom platsbesök i lägenheterna som alla hade många originaldetaljer kvar, till exempel stuckatur med egna uttryck i varje rum.

Återanvändning och traditionella metoder

Vid fasadrenoveringen försökte man så långt det gick att återanvända det som gick, behålla de originalfönster som fanns kvar och åtgärda skador som uppkommit genom åren. Vid rivningen uppdagades originaldetaljer och tidstypiska inslag som bevarades. Vi förespråkade också användandet av traditionella byggnadssätt när det var möjligt, som till exempel tak och putssystem och målning med linoljefärger (utan terpentin).

PE var rådgivande arkitekt när Heimstaden återskapade fasaderna på de nära 120 år gamla byggnaderna i kvarteret Kråkan 30-31 i Malmö.

Originalutförandet är återskapat samtidigt som dagens krav från gatukontor, räddningstjänst och tillgänglighet är tillgodosedda.

Bevarade detaljer har återanvänts och traditionella byggnadssätt har använts så långt det går.

Nya partier har specialtillverkats bland annat baserat på analys av gamla foton och besök på referensprojekt.

Husen har återfått sin ursprungliga glans utan kompromiss med moderna krav.

Kontaktpersoner