Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Stadsdelspark med variation för alla

Kastellparken i Uppsala är en fyra hektar stor park som rustats upp för att bli områdets nya stadsdelspark. Vi fick i uppdrag att gestalta parken utifrån målet att skapa en utflyktslekplats på temat trafik samt att utveckla de befintliga grönytorna för möjlighet till vistelse och aktivitet.

Parken består av tre delar; ett grönt parkrum, en temalekplats och en aktivitetsdel. Parkens variationsrika innehåll erbjuder något för såväl gammal som ung. Här finns rum för aktivitet och umgänge men också plats för lugn och avkoppling.

Lekplats med trafiklek

Parkens lekplats är gestaltad utifrån temat trafiklek och här kan parkens yngre besökare gå eller rulla fram på små vägar och möta rondeller, skarpa kurvor och trafikljus. Vägskyltar i litet format, trottoarer, övergångsställen och fasadkulisser bygger upp en gatumiljö för barnen att röra sig genom. Här finns också en sandlåda, gunglek, karuseller och lekhus. Intill parkens lekplats finns en stor boulebana och gott om olika typer av sittplatser.

Aktivitetsdel och parkrum med sittkuber

Parkens aktivitetsdel erbjuder bland annat en multisportplan, en fotbollsplan, klätterlek och en löparbana. I anslutning finns sittplatser och grillmöjligheter. I det stora parkrummet har nya träd planterats och specialritade upplysta ”sittkuber” är placerade uppe på kullarna.