Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Bostäder i bästa havsläge

Bostäderna i Kajen har bästa tänkbara läge med fantastisk utsikt över havet och bohuslänska Skärhamn. I vissa av husen bor man bokstavligt talat på vattnet. PEs arkitekter har varit med från idé till färdig bygghandling.

Kajen är beläget i norra delen av det äldre kustsamhället Skärhamn på Tjörn, på en tomt som sedan tidigt 1900-tal använts som hamnområde. Den karaktäristiska miljö som finns på platsen har varit en avgörande utgångspunkt för projektet där gamla bohuslänska byggnadstraditioner möter oljehamnen i ett nytt och modernt bostadsområde.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag var inledningsvis att hjälpa kunden att se vilka möjligheter som fanns på tomten och vad som var möjligt att åstadkomma inom de begränsningar som fanns i detaljplanen. Sedan dess har vi arbetat tillsammans med kunden från skiss till färdig bygghandling. Vi har även hjälpt kunden med handlingar och expertis till den vattendom som krävts för att få utföra arbeten vid kajerna och i vattnet. Även PEs konstruktörer var engagerade i projektet under förfrågningsunderlagsskedet och har jobbat med mark och grundläggning av byggnaderna, samt tagit fram underlag till vattendomen.

Projektets tre delar

Klipphuset är ett hus i fyra våningar med karaktär av röd panel som ansluter höjdmässigt mot den bakomliggande klippan. Här har berget sågats lodrätt för att ge plats åt byggnadens loftgångar, vilket skapar en otroligt vacker bergvägg som de boende möter på väg till sina lägenheter.

Vid bryggan i områdets västra del, finns par­ och radhusbyggnader där byggnadskropparna dragits isär och förskjutits för att skapa fina siktlinjer ner mot vattnet mellan huset. Färgskalan och känslan anspelar på magasin och sjöbodar som anknyter till den befintliga bebyggelsen.

Belägna längre in i viken finner vi Brygghusen. Sex hus i soligt söderläge, tvärställda mot vattnet för att öppna upp området och ge lägenheterna sol och härlig havsutsikt. De främre husen byggs på pålar och får vatten på tre sidor, vilket skapar en unik boendemiljö.

Ett unikt läge

Kajen har ett unikt läge i Skärhamn och öppnar upp en del av samhället som länge varit stängd för allmänheten. När projektet blir verklighet öppnas ett långt kajstråk i perfekt söderläge upp för allmänheten. Husens intima kontakt med vattnet och möjligheten att ha sin båt direkt utanför lägenheten är också något som gör projektet speciellt. Vissa av husen kommer bokstavligt talat stå på pålar ute i vattnet med vattenspeglar emellan sig. Som del av projektet byggs också en pir och en småbåtshamn där både boende och andra kan ha sina båtar.