Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Flexibla kontorsytor i Lund

Fastighetsägaren Castellum planerar för att bygga kontorshuset Jöns Petter Borg nära Tetra Pak i Lund. Vi fick uppdraget att göra en utredning för att belysa platsens möjligheter och gestalta visionen.

Den kommande byggnaden ska ha en yta på totalt cirka 9 000 m2 BTA med möjlighet att inrymma en till fyra olika lokalhyresgäster. Våningarna ska även kunna fungera som coworking-plan i sin helhet. PEs förslag är en H-form med möjligheter till inre ljusgårdar samt stor flexibilitet för olika hyresgäststorlekar. Gestaltningen visar flyglar som putsade volymer med sluttande takytor och en mellanliggande uppglasad huskropp. Mot söder ger gavlar ett lättare intryck med inslag av trä. Från byggnaden har man vidsträckta utblickar mot landskapet.

Läs mer om projektet på Castellums hemsida >

I förslaget blir ytan totalt cirka 9 000 m2 BTA med möjlighet att inrymma en till fyra olika lokalhyresgäster.

Kontaktpersoner