Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Husqvarna lyser upp i nydesignade lokaler

I takt med att Husqvarna expanderade började de växa ur sina lokaler vid huvudkontoret. De önskade dock stanna kvar i sitt centralt belägna läge. Detta ledde fram till ett aktivitetsbaserat arbetssätt för att optimera sina ytor. Då huvudkontoret mottog många externa besök ville man också skapa en starkare profilering av varumärket.

Vårt uppdrag var utredning, gestaltningskoncept, projektering inför ombyggnation av Husqvarnas huvudkontor, inredningsprojektering samt att delta i den interna förändringsprocessen tillsammans med flyttprojektledare.

Efter fastställd planritning påbörjades ett gediget förändringsarbete tillsammans med flyttprojektledare samt Husqvarnas interna organisation. Parallellt med detta togs ett gestaltningsprogram fram och lade grunden för utformningen samt planeringen för lokalerna.

En lyckad arbetsprocess med fin synergi mellan projektgrupp, arkitekt samt Husqvarnas interna organisation ledde fram till attraktiva lokaler där Husqvarnas profil lyser starkt. Nya ytor och rum med funktioner som, fokusrum, projektrum, både öppna och slutna, koncentrationsplatser, touch-down ytor har gett kontoret den puls och samverkan som efterfrågades vilket har resulterat i nöjda medarbetare som är stolta över sina lokaler.