Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Build Well

Framtidens hållbara skola

Glänningeskolan är kommunens första offentliga byggnad som byggts som ett passivhus. PE är ansvarig arkitekt och vår gestaltning har präglats av ett starkt energitänk, där en funktionell, flexibel och spännande planlösning för verksamheten varit slutmålet.

Energitänk har löpt som en röd tråd genom hela projektet. Skolbyggnaden utgörs av två ytekonomiska, enkla huskroppar som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa. Ett generöst överljus sprider sig från byggnadens mitt ut till de rum som inte har direkt fasadkontakt. Byggnadens hjärta är entréhallen och härifrån utgår alla rörelseflöden i både plan ett och två, vilka förbinds med en huvudtrappa.

Passivhus med material som åldras vackert

De enkla grundformerna skapar en energieffektiv byggnad – antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar. Formen går hand i hand med en funktionell, flexibel och spännande planlösning för verksamheten och utmaningen har varit att likvärdigt tillgodose brukarnas visioner, beställarnas önskemål och de tekniska kraven för passivhus.
Vi har medvetet använt material och kulörer som anspelar på naturen runtomkring. Kulören på fasadskivorna med skiftningar i grönt anspelar på sjön intill och interiört har vi använt material som anspelar på skog och berg – trä och betong. Material som tål slitage och åldras vackert. Betongväggarna i den centrala entréhallen har vi bearbetat med grafiska mönster i form av djurmotiv som koppling till naturrikedomen utanför skolbyggnaden. Idén med djurmönstret som klär väggarna gör de annars råa betongvägarna mjuka och levande och skapar en taktil upplevelse för de som har nedsatt syn.
Total BTA-yta uppgår till 7 100 kvadratmeter för skolbyggnaden och 2 200 kvadratmeter för idrottshallen. Glänningeskolan, som är det största byggprojektet i Laholm på många år, invigdes hösten 2019. Glänningeskolan samt tillhörande idrottshall är certifierade av passivhusinstitutet PHI i Darmstadt.

Samverkansentreprenad

PEs uppdrag var utredning, program- och systemhandling, gestaltning samt bygglovshandling, förfrågningsunderlag för upphandling av byggnation och lös inredning samt bygghandlingar. Uppdraget har utförts som en samverkansentreprenad med MVB som totalentreprenör.
Glänningeskolan nominerades till Årets bygge 2020.
Bild: MVB

Kulören på fasadskivorna med skiftningar i grönt anspelar på sjön intill och interiört har vi använt material som anspelar på skog och berg. Bild: MVB

De enkla grundformerna skapar en energieffektiv byggnad – antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar.

Total BTA-yta uppgår till 7 100 kvadratmeter för skolbyggnaden och 2 200 kvadratmeter för idrottshallen.

Vår gestaltning har präglats av ett starkt energitänk, där en funktionell, flexibel och spännande planlösning för verksamheten varit slutmålet.

Betongväggarna i den centrala entréhallen har vi bearbetat med grafiska mönster i form av djurmotiv som koppling till naturrikedomen utanför skolbyggnaden.

Glänningeskolan, som är det största byggprojektet i Laholm på många år, invigdes hösten 2019. PEs uppdrag var utredning, program- och systemhandling, gestaltning samt bygglovshandling, förfrågningsunderlag för upphandling av byggnation och lös inredning samt bygghandlingar.

Material som åldras vacker – trä och betong – är genomgående. Vi har medvetet använt material och kulörer som anspelar på naturen runtomkring.

Kontaktpersoner

Linda Magnusson Kärrstedt

Linda Magnusson Kärrstedt

Arkitekt, Studiochef

+46 10-516 08 61 Malmö Aura