Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Stockholms universitet

Miljösamordning av grönmärkt fastighet

På uppdrag av Akademiska Hus har PE ansvarat för miljösamordning med miljöbyggnadscertifiering vid ombyggnaden av de grönmärkta husen vid Frescati backe, Stockholms Universitet. Renoveringen omfattar cirka 5 500 kvadratmeter tidigare labblokaler som nu anpassas för barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Husen vid Frescati backe byggdes under åren 1940-1944 för Kungliga Veterinärhögskolan och Statens Veterinärmedicinska anstalt, efter ritningar av arkitekterna Gunnar Asplund och Joel Lundeqvist. Byggnaderna är grönmärkta enligt Stockholm stadsmuseums klassificering, vilket är stadens näst högsta grad av bevarandeskydd. Ombyggnationen har därav gjorts i nära samråd med en byggnadsantikvarie.

Uppdraget har omfattat miljöbyggnadssamordning under projektering och produktion. Arbetsmomenten har inkluderat utbildning för projektdeltagare gällande miljöfrågor och frågor om miljöbyggnadscertifieringen, hantering av materialfrågor, energifrågor, avfall, verksamhetsrelaterade frågor med mera. I rollen som miljösamordnare har PE har även följt upp miljöfrågorna under produktionsfasen och genomfört miljöronder samt haft löpande kontakt med entreprenören