Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Stråk med plats för trivsel

I centrala Sundbyberg har ett tidigare industriområde utvecklats till en integrerad del av stadskärnan med stark industrihistorisk identitet. PEs landskapsarkitekter har deltagit i omvandlingen sedan konceptskede.

Området som kallas Fabriksparken är en blandning av arbetsplatser, service och boende. Genom Fabriksparken löper ett centralt stråk som binder samman området med Sundbybergs station åt öst och Marabouparken, Bällstaån och vidare mot Annedal åt väst. PEs landskapsarkitekter har deltagit från tidigt konceptskede inför detaljplan fram till bygghandlingsprojektering av detta stråk.

Tydlig hållbarhetsprofil

Området har en tydlig hållbarhets- och miljöprofil för både byggnader och den yttre miljön. Vi har projekterat urbana varianter av raingardens för LOD som en integrerad del i en zon för plantering och möblering. Gångfartsstråkets beläggning och trädens förskjutna placering signalerar att gångtrafikanter har företräde.

Blomsterprakt och plats för trivsel

Sträckan karakteriseras av hög kvalitet på material och ljussättning. Längs stråket koncentreras insatserna för trivsel i olika punkter med till exempel sittgradänger i söderläge och blomsterprakt. I väster kommer stråket avslutas med en park, Triangelparken, som är gestaltad i samma anda som gångfartszonen men med finplanteringar och träd.

Genom Fabriksparken löper ett centralt stråk som binder samman området med Sundbybergs station åt öst och Marabouparken, Bällstaån och vidare mot Annedal åt väst. PE har deltagit i utvecklingen sedan tidigt konceptskede.

Längs stråket koncentreras insatserna för trivsel i olika punkter med till exempel sittgradänger i söderläge och blomsterprakt.

Vi fick i uppdrag att utforma en temporär park med ytor för umgänge och spontanaktiviteter som basket, pingis och padelbana samt uppställningsplats för foodtrucks.

Kontaktpersoner