Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Strandpromenad för alla

Strandpromenaden mellan Alvik strand och Ålstensvägen är en unik naturmiljö vid vattnet. PE fick i uppdrag att se över sträckan med målet att göra den tillgänglig för så många människor som möjligt och samtidigt bevara befintliga värden. Vid ett parti har strandpromenaden även utökats med träspänger som varsamt rör sig mellan trädkronorna.

PE har utformat upprustningen av strandpromenaden mellan Alvik strand och Ålstensängen, en sträckning på cirka 3,5 kilometer. Målet var att förbättra tillgängligheten och för huvuddelen av sträckan har det inneburit att påföra nya slitlager, avjämna branta lutningar och tillföra nya trappor, bänkar och kantstöd.

Projektet har genomförts på uppdrag av Stockholms stads trafikkontor tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning, och har utförts i tre olika etapper, Alvik strand till Äppelviken, Äppelviken till Smedslätten och Smedslätten till Ålsten.

Ny sträckning

För sträckningen mellan Äppelviken och Smedslätten identifierades en möjlighet att skapa en nästintill helt tillgänglig sträckning, möjlig att angöra från båda hållen. Där har en ny dragning av strandpromenaden gjorts, utformad med träspänger i två olika sektioner. Träspängerna är utformade för att varsamt röra sig mellan trädkronorna på de stora tallarna med låg lutning.

Projektet har bland annat omfattat nya slitlager, avjämning av branta lutningar och nya trappor, bänkar och kantstöd.

Projektet har utförts i tre etapper, Alvik strand till Äppelviken, Äppelviken till Smedslätten och Smedslätten till Ålsten.

Mellan Äppelviken och Smedslätten har en ny dragning av strandpromenaden gjorts. Träspängerna är utformade för att varsamt röra sig mellan trädkronorna på de stora tallarna med låg lutning.

Kontaktpersoner

Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Landskapsarkitekt/stadsplanerare LAR/MSA

+46 10-516 06 98 Stockholm Hantverkargatan

Malin A Hellström

Malin A Hellström

Landskapsarkitekt, Studiochef

+46 10-516 07 68 Stockholm Hantverkargatan