Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Sjönära boende i Aggerudsviken

För att erbjuda attraktiva, sjönära bostäder anlägger Karlskoga kommun två nya konstgjorda vikar vid Aggerudsviken i sjön Möckeln. I fantastiskt läge har PE på uppdrag av markägaren NA Bygg skapat attraktiva tomter med hus i direkt anslutning till vattnet.

I det expansiva Karlskoga har arbetet med att utveckla området runt Aggerudsviken till ett nytt bostadsområde pågått under flera år. Utvecklingsprojektet sticker ut då kommunen skapar nya möjligheter till sjönära boende genom konstgjorda vikar för att inte bara erbjuda närhet till sjön, utan till och med egen båtbrygga vid tomten. Staden kompletteras med en helt ny typ av bostäder. Vid den ena av de nya vikarna ägs marken av NA Bygg som här utvecklar villatomter. PEs arkitekter anlitades för att planera tomternas utformning och ta fram en hustyp som passar in i området.

Souterränghus i tre plan

Då villatomterna sluttar kraftigt ned mot vattnet föll valet på souterränghus i tre plan med både mark- och takterrasser. Alla bostäderna får egen brygga efter vattnet. Husens gestaltning har anpassats för att passa in i den speciella omgivningen. Tanken har varit att skapa bostäder med en modern känsla som ändå förhåller sig väl till naturen och vattnet.