Ett av Sveriges mest intressanta projekt inom industri och energi pågår just nu i Skåne. Höganäs tillverkar där pulvermetall i en avancerad och energikrävande process. Traditionellt har man använt fossila bränslen men den nya, innovativa tekniken från Cortus Energy gör att man istället kan använda biomassa.

Ersätter fossila bränslen
Fram tills nu har det ansetts orimligt att biomassa skulle kunna spela någon större roll i metallindustrin. Energibehovet är för stort och temperaturerna man måste nå är för höga. Det svenska bolaget Cortus Energy har kombinerat välkända processer på ett nytt sätt och resultatet är en revolutionerande lösning för att förgasa biomassa med den så kallade WoodRoll®-processen. Företaget Höganäs ville göra sin produktion mer hållbar och beslöt sig för att satsa på den nya tekniken som kan minska utsläppen av koldioxid med 10 000 ton per år.

PE anlitades för el- och automationsprojekteringen av Cortus pilotanläggning i Köping, men under 2017 har det handlat om att konstruera en fullskalig anläggning med en effekt på 6 MW i Höganäs. Uppdraget är multidisciplinärt och förutom el- och automationsprojekteringen ingår anläggningskonstruktion gällande plattformar, rörbryggor samt rördesign och hållfasthetsberäkningar i åtagandet. PE har även bidragit till designen och tagit fram tillverkningsritningar för förgasningsreaktorn som är hjärtat i anläggningen där den syntetiska gasen utvinns. Cortus ansvarar själva för projektledning, men PE bidrar även med koordinering mot underleverantörer och teknisk rådgivning.

Rätt rör klarar påfrestningen
Höganäs tillverkar pulvermetall. Det är finfördelad metall som pressas samman till exempelvis kugghjul och sedan utsätts för hög temperatur där metallpartiklarna smälter samman i så kallad sintring. I en vanlig bil finns normalt flera kilo komponenter tillverkade av pulvermetall. Höganäs tillverkar alltså själva metallpulvret och till det behövs högvärdigt bränsle. Hittills har man använt naturgas och koks, men vill nu byta till Cortus Energys banbrytande WoodRoll®-process.

Delar av processen kommer upp i 1100 grader och det ger stora påfrestningar på rör och utrustning. Reaktorn genererar höga temperaturer och flera av de rör som ansluter mot dess process kan hettas upp till över 600 grader. Detta påverkar förstås hållfastheten men det innebär också att röret blir cirka sex millimeter längre per meter då de expanderar av värmen. PEs konsulter dimensionerar rör och designar lösningar för att de ska klara alla dessa påfrestningar i många år framöver.

Från skräp till vätgas
Biomassa kan exempelvis vara restprodukter från skogsbruk och lantbruk, sådant som förr sågs som skräp. Biomassan matas in i processen, torkas och omvandlas sedan till träkol genom så kallad pyrolys – det vill säga upphettning utan tillgång till syre. Under pyrolysfasen bildas pyrolysgas som i sin tur används som bränsle för att skapa rätt temperatur i förgasningsreaktorn. I processens nästa steg reagerar den finmalda träkolen med den 1100 grader heta ångan inne i förgasningsreaktorn och då bildas en ren, högvärdig gas med upp till 60 procent väte. 

Anläggningen i Höganäs är den första fullskaliga anläggningen, men Cortus Energy har planer på fler och större projekt. Det finns ett stort intresse – både i Sverige och internationellt – för tekniken bland energibolag, inom metallindustrin och andra värmeintensiva industrier.

Höganäs tillverkar pulvermetall i en avancerad och energikrävande process. Traditionellt har man använt fossila bränslen men den nya, innovativa tekniken från Cortus Energy gör att man istället kan använda biomassa.