2020-11-11 | Nyheter

Vinst i Sweden Green Building Awards

Nu har vinnarna utsetts i Sveriges kanske mest prestigefyllda tävling inom hållbart samhällsbyggande: Sweden Green Building Awards. På den direktsända e-galan utsågs Foajén i Malmö till Årets BREEAM-byggnad och Årets LEED-byggnad blev Sergelhuset i Stockholm - två byggnader som PE arbetat med.

Sweden Green Building Awards delas årligen ut till personer och projekt som visat de bästa exemplen på hållbart samhällsbyggande i Sverige. Torbjörn Nordgren är miljökonsult på PE och har varit BREEAM Assessor vid certifieringen av Foajén.

Grattis Torbjörn, hur känns det att vinna priset Årets BREEAM-byggnad?
Det känns riktigt gött! Det har varit ett fantastiskt projekt med ett engagemang kring miljöfrågorna utöver det vanliga. 

Vilken är den största förklaringen till att projektet gick så pass bra?
Det var ett par saker som stack ut lite extra i projektet. Jernhusen valde tidigt vilka indikatorer i BREEAM SE som skulle ingå. Trots en väldigt god marginal till betyget Excellent ville Jernhusen inte pruta bort något då det hade inneburit att pruta bort kvalitéer de ville ha i Foajén. Sen har det engagerade samarbetet mellan Jernhusen och Hent med ett gemensamt fokus på BREEAM-certifieringen möjliggjort den höga nivån genom hela projektet.

Hur viktigt är det här priset?
Det är ett fint kvitto på att Foajén är ett projekt utöver det vanliga!

Vad vill du säga till de som vill men ännu inte vågat satsa på en certifiering?
Oj, det finns så många goda motiv för det att det är värt en egen och betydligt längre text än den här intervjun. Men om man skall utgå från erfarenheterna av Foajén så certifierades den enligt både BREEAM SE och WELL. Arbetet med certifieringarna har gett projektet en tydlig gemensam målbild som har bidragit till det goda samarbetsklimatet och "vi-känslan". Det är tydligt att detta har gjort Foajén till en bättre byggnad. Hör av er om ni vill ha fler skäl att certifiera, det pratar jag gärna och länge om!

Kan du berätta lite mer om vad som gör Foajén till en värdig vinnare?
Jernhusen ville att Foajén skulle ha hållbara lösningar med brukarnas välmående i fokus. Ett exempel är takparken med en strandäng med ett 30-tal biotoper, där ett glashus på taket gör det möjligt att njuta av takparken även när det blåser kallt. Stor omsorg har även lagts på bra inomhusmiljö och materialen i byggnaden är sunda och ansvarsfullt producerade.

Fokus har även lagt på livcykelanalyser och medvetna val för att få en robust byggnad med lågt energibehov. Även egenproducerad energi via solceller och fokus på minskat byggavfall bidrar till att ge en så låg klimatpåverkan som möjligt.

 

Juryns motivering Årets BREEAM-byggnad:
Med ett centralt läge i Malmö var fastighetsägarens ambition att skapa ett grönt och inbjudande kvarter med många mötesplatser där människor tycker om att arbeta, bo och leva. Utmärkande för Foajén har varit ett engagerat samarbete mellan byggherre och entreprenör, med ett stort fokus på att tillsammans bygga en organisation som stöder genomförande och uppföljning av certifieringen.

Fastighetsägare: Jernhusen