2018-12-20 | Nyheter

Vilket år! – julhälsning från Per Hedebäck

När jag ser tillbaka på mitt första hela år som VD för PE så kan jag inte annat än att säga wow! Vi har i nästan 10 000 projekt, för våra drygt 3 000 kunder, fortsatt att leva och leverera efter vår vision att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. Vi har fortsatt att växa och gör idag mer för att skapa ett bättre samhälle än vad vi gjorde i fjol. Jag är väldigt stolt över det arbete och engagemang som alla medarbetare lagt ned och ser med ödmjukhet fram emot 2019.

Innan jag hälsar er god jul och gott nytt år vill jag lyfta några av de händelser och projekt som utmärkt sig under året. Jag ska även våga mig på att blicka in i 2019.

Ingen tillbakablick utan en introduktion
Under året har det knappast undgått någon som följer vår resa att vi genomfört en lyckad introduktion på Nasdaq Stockholm. Vår aktie handlas under namnet PENG och jag vill passa på att hälsa alla nya aktieägare välkomna ombord. Introduktionen var ett stort steg för oss. Inte för att vi ska kunna säga att vi är börsnoterade utan för att det gjort oss till ett bättre företag och gett oss fler verktyg. Det ger oss bland annat tillgång till kapitalmarknader, gör vårt varumärke mer känt och är dessutom en ordentlig kvalitetsstämpel på PE som bolag. Det har tagit mycket tid och slit av många personer men vi lyckades ro det i hamn och det är jag väldigt stolt över. Tack till alla er som varit involverade.
Här kan ni se en film från klockringningen.

Vi har under året också fortsatt vår lönsamma tillväxtresa och förvärvat inte mindre än sju fina bolag. När vi gick in i 2018 var vi tusen medarbetare i koncernen, idag är vi totalt 1 300 ingenjörer, arkitekter och specialister som varje dag engagerar sig i våra kunders utmaningar. Jag vill rikta ett stort välkomnande till alla medarbetare som anställts under året och jag vill också än en gång hälsa våra nya kollegor på EVP, Sture Byberg Ingenjörsbyrå, Roof Arkitekter, Smedjan Projektledning, FAST Engineering, PreCendo samt Integra Engineering välkomna.

Hållbarhet i fokus
Ett steg på vägen mot vår vision om att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar är att vi bildat ett hållbarhetsråd. Förutom att leda och koordinera koncernens dagliga hållbarhetsarbete ska rådet även fungera som en kommunikationskanal mellan medarbetare och ledning. För att vi ska kunna fortsätta att vara med och förnya vårt samhälle så krävs det också att vi utmanar oss själva. Dessa frågor är avgörande för oss, våra kunder och vårt samhälle. Därför kommer rådet att rapportera direkt till mig som VD. För att ytterligare stödja våra kunder i deras hållbarhetsarbete har vi även släppt tjänsten Hållbar Fastighet som hjälper fastighetsägare att på ett smart sätt prioritera och utveckla hållbarhetsarbetet inom fastighetsbeståndet. Hållbar Fastighet är ett utmärkt exempel på hur vi med hjälp av vår samlade kompetens kan produktifiera våra tjänster. Detta kommer vi att fortsätta arbeta med under nästa år och vi har redan sett ett stort intresse för vår nya produkt. Den hjälper oss att komma in tidigt i kundens processer och gör att vi får större chans att påverka slutresultatet. Läs mer här.

Koncernens ledningsgrupp har förändrats under året och vi har tagit viktiga steg mot att vara en mångfacetterad ledning med olika erfarenheter, kompetenser och personligheter. Våra två senaste tillskott, Åsa Holmgren som HR-direktör och Helena Liljegren som divisionschef Arkitektur & Management, gör gruppen både bredare och starkare. Vi har kommit en bit på vägen med att skapa en ledningsgrupp som speglar våra medarbetare och samhället vi lever i, även om detta förstås är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete som inte görs i en handvändning.

Som jag nämnde tidigare så har vi i år utfört nästan 10 000 projekt åt våra kunder. Tänk er, 10 000 projekt! Vi är verkligen med och bidrar till förändringen i vårt samhälle. Projekten är allt från komplicerade samverkansuppdrag med en rad discipliner engagerade till enskilda konsulttimmar. För att göra alla projekten rättvisa måste jag hänvisa er till vår hemsida. Jag vill dock passa på att lyfta fram fyra speciellt uppmärksammade projekt inom koncernen: Spårvägsmuseet, Tågserviceanläggningen i Hallsberg, Magnoliatomten och Platinan, samtliga nominerade till Årets projekt på PE. En stor eloge till alla som arbetat med dessa.

Spännande framtid
Avslutningsvis vill jag kort rikta blicken framåt och in i 2019. Vårt kvinnliga nätverk KVIST har flera spännande aktiviteter inplanerade. Det årliga mentorprogrammet fortsätter och flera seminarium kommer att hållas, för studenter såväl för de som redan är i branschen. Vi kommer också att släppa den nya Samhällsbarometern och vi är redan igång med arbetet. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att den kommer att handla om något som påverkar oss alla, nämligen digitaliseringen av våra städer – håll utkik!

2019 kommer vi också att ta ett större grepp kring vårt eget jämlikhetsarbete. På PE ska vi behandla varandra, våra kunder och våra samarhetspartners med respekt och tolerans oavsett ålder, erfarenhet, kön, yrke, etnisk tillhörighet och bakgrund. Detta är avgörande för att vi ska kunna vara den goda kraft som vi är idag och även fortsättningsvis vill vara. Vi kommer att sätta konkreta och handfasta planer med tydliga mål som följs upp. Jämställdhet är ett av de områden som jag vill lägga extra tonvikt vid. Vi är bra idag, men vi ska bli ännu bättre.

Det sista jag vill göra innan jag går på julledighet är att tacka alla kunder, medarbetare och partners för det gångna året. Jag ser mycket fram emot nästa år tillsammans med er och hoppas ni får en härlig jul med tid för både era nära och kära samt tid till återhämtning. Vår julgåva går liksom tidigare år till organisationen Hand in Hand. De skapar jobb bland de fattigaste genom att utbilda kvinnor i entreprenörskap. Därmed kan de starta företag som ger familjen en högre inkomst och gör att de tar sig ur fattigdom av egen kraft.

God jul och gott nytt år!

Med vänlig hälsning,
Per Hedebäck