2020-05-12 | Nyheter

Utökad kompetens inom tillgänglighet

Sebastian Lundberg är gruppchef inom arkitektur i Örebro samt nybliven certifierad sakkunnig inom tillgänglighet. – God tillgänglighet innebär inte ökade kostnader för projektet, tvärtom så kan man undvika onödiga kostnader i ett senare skede om projektet är välplanerat från början, säger Sebastian.

Grattis till certifieringen! Vad krävs det för att bli certifierad tillgänglighetskonsult?
Tack! För att bli certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL2 så krävs det att man kan styrka sin kompetens inom gällande lagstiftning i ämnet, samt att man har kunskap om olika funktionshindernedsättningar. Man behöver också ha en viss yrkeserfarenhet samt en godkänd utbildning som till exempel arkitekt eller byggnadsingenjör.

Vad är de vanligaste bristerna inom tillgänglighet i byggbranschen skulle du säga?
Vanliga fel kan vara felplacerade dörröppningsknappar, dörrar som inte har tillräckligt passagemått, avsaknad av kontrastmarkeringar, trösklar som är för höga med mera. Alltså brister som enkelt kan undvikas. God tillgänglighet innebär inte ökade kostnader för projektet, tvärtom så kan man undvika onödiga kostnader i ett senare skede om projektet är välplanerat från början.

Dagens tillgänglighetsåtgärder handlar mycket om funktion. En annan aspekt är social inkludering och åtgärder mot diskriminering, vad har du för tankar kring det?
Vi i samhällsbyggnadsbranschen har ett gemensamt ansvar att vid varje nybyggnation eller ombyggnation ställa tillgänglighetsfrågan i fokus, så vi skapar funktionella och inkluderande byggnader och miljöer för alla. Det är viktigt att alla människor har möjlighet att delta på likvärdiga villkor, inte minst i vardagen, på arbetsplatsen eller på restaurangbesöket med vännerna.

Du har flera kollegor inom PE som är certifierade sakkunniga, kan du berätta om erfarenhetsåterföring inom PE?
På PE jobbar vi mycket erfarenhetsåterföring och hjälper varandra om någon behöver råd eller synpunkter. Min ambition är att få igång ett ökat samarbete mellan oss sakkunniga inom PE, att ha någon att diskutera med är viktigt då det ibland kan uppstå frågor som inte har självklara svar.

Vad fick dig att bli intresserad av tillgänglighet?
Tillgänglighet är en stor del av arbetet med att designa och projektera byggnader för att inkludera alla människor på likvärdiga villkor. Ibland kan det också vara svårt att identifiera vilka lagkrav som ska ställas på den aktuella byggnadstypen, en problematik som jag har stött på många gånger. Tillgänglighet handlar ju mycket om innovation och att kunna hitta smarta lösningar som är bra på flera olika sätt. Det tycker jag är spännande!

Tack Sebastian!

__________

Läs mer om PE i Örebro