2021-12-13 | Nyheter

Unga talanger utvecklas i ledarskap

TeamTalang är ett program och nätverk för unga medarbetare som vill utvecklas inom ledarskap och affärsmannaskap - både på ett personligt och professionellt plan. Målet är att lyfta unga engagerade medarbetare och bygga vårt ledarskap från grunden.

I år är ett 20-tal unga medarbetare med i programmet som leds av affärsstödschef Nicke Rydgren. Han beskriver TeamTalang som ett forum för lärande där ambitiösa och nyfikna medarbetare i början av sin karriär får möjlighet att utvecklas inom ledarskap och affärsmannaskap.

- För mig är det viktigt att vi tidigt ger våra unga medarbetare möjlighet att jobba med frågor som ledarskap, affärsmannaskap och långsiktig utveckling av sig själva och organisationen. Med TeamTalang skapar vi ett forum och nätverk för lärande inte bara för de unga utan även för oss som organisation, säger Nicke Rydgren.

Målet med TeamTalang är att frigöra potential och driva utveckling och är ett led i att skapa den bästa arbetsplatsen.

- Som kunskapsföretag med fokus på lärande och utveckling är det extremt viktigt att ta hand om unga medarbetare. Alla måste kunna se sin resa hos oss och ges möjlighet att jobba med sin egen utveckling. Den mesta utvecklingen sker fortfarande i våra uppdrag, men även i andra sammanhang där vi har ett litet annat fokus, fortsätter Nicke.

På frågan om vilket som är det viktigaste rådet som han ger deltagarna svarar Nicke:

- Lite samma råd jag försöker ge mig själv – nyfikenhet i kombination med driv och engagemang är det viktigaste att fokusera på i sitt jobb. Kan man tillföra uthållighet i den mixen kan man lyckas med det mesta.

Linnea och Robin – två av talangerna
Linnea Nordin och Robin Stenborg är två av talangerna som deltar i årets program. Linnea arbetar som inredningsarkitekt i Stockholm och för henne har TeamTalang varit lärorikt på flera sätt.

- Genom att reflektera och diskutera frågor kopplade till ledarskap och medarbetarskap med gruppen har jag fått massor av verktyg att använda i praktiken i mitt arbete. Både i min roll som uppdragsansvarig och i andra delar av mitt arbete. Bland annat har jag lärt mig vikten av att planera in tid för reflektion i schemat, berättar Linnea Nordin.

Det viktigaste att ta med sig från programmet tycker Linnea är teamkänslan.

- Det absolut viktigaste som jag tar med mig är att det finns så många härliga, kloka personer inom PE som uppskattar att man hör av sig för ett snack. Det mest givande med TeamTalang tycker jag har varit att lära känna kollegor från olika affärsområden och städer, att få möjlighet att diskutera frågor som rör jobbet och ledarskap men också att bara snacka om allt möjligt.

Robin arbetar som VA-konsult i Uppsala och för honom har det personliga ledarskapet varit en viktig lärdom.

- Det har getts och diskuterats fram många bra verktyg till rollen som medarbetare och ledare, men även självutveckling i stort. En av många punkter jag har tagit med mig är vikten av att leda sig själv. Jag behöver ge mig själv bra förutsättningar genom att kontrollera och förstå förväntningarna på mig från uppdragsgivare eller chef men även genom att planera min tid på både kort och lång sikt samt att följa upp detta. Men det viktigaste jag har tagit med mig är hur lätt det är att fastna i det som är dåligt, när man istället bör lägga fokus på det som är bra. Leta aktivt efter det som fungerar bra och beröm varandra, säger Robin Stenborg.

Teamkänslan är även något som Robin tar med sig och han tycker att gruppen ger varandra stöd i det ibland tuffa utvecklingsarbetet.

- Det finns ett otroligt stort engagemang och mycket erfarenhet i gruppen samt en stor vilja att dela med sig. Det är ett inspirerande forum där man alltid efter en träff har fått med sig nya lärdomar och glöd, avslutar Robin.