2020-01-09 | Nyheter

”Unga talanger har fokus på hållbarhet” – spaning från årets studentaktiviteter

Varje år är PE med på flera arbetsmarknadsdagar, mässor och andra studentaktiviteter för att ge studenter möjlighet att träffa och lära känna oss inför kommande karriärsval.

PE deltar varje år i en rad olika aktiviteter som vår marknadsspecialist Emma Dornerus är med och anordnar. Syftet med aktiviteterna är att öka kännedomen om PE och ge studenterna en rättvis bild av oss som företag.

Emma, hur skulle du sammanfatta året som gått?
Det har varit väldigt kul att arbeta med årets mässor! Det har varit mycket studenter i montern och PE har fått bra feedback från medarbetare som har medverkat på mässorna. Mitt intryck är att våra medarbetare är engagerade i att få studenterna att komma till oss på PE, vilket känns väldigt kul. Utan våra representanter hade det här aldrig blivit så bra! Det ska de ha ett stort tack för.

Vad har varit roligast med våra aktiviteter som är riktade till studenter?
Det har varit att få träffa alla nyfikna och engagerade studenter på plats. Men sen är det också väldigt kul att se att mässorna ger resultat. Jag upplever att studenterna uppsöker oss allt mer och kännedomen har ökat om PE i studentvärlden. Många studenter är också väldigt positiva till vårt kvinnliga nätverk KVIST (Kvinnliga Ingenjörs- och arkitektsällskapet), vilket känns väldigt kul!

Hur skulle du säga att studenterna ser på PE?
Jag tror att studenterna ser PE som ett ganska litet företag, de flesta blir förvånade när vi nämner att vi är över tusen medarbetare och att vi finns på omkring 30 orter i landet. Men de som känner igen oss verkar ha en positiv känsla!

Vad är viktigt att vi tar med oss inför kommande event?
Jag ser en växande trend när det kommer till hållbarhet. Färre universitet vill ta in flyers på mässorna och de flesta har en vegetariansk-policy. Vårt senaste initiativ för en hållbar utveckling av mässor är att vi inte har några giveaways utan istället har vi en omröstning där studentmedverkandet innebär att vi donerar pengar till välgörenhetsorganisationen Hand in Hand. Det är något vi på PE tar fasta på och vi kommer att fortsätta behålla vårt hållbarhetsperspektiv.

Här kan du läsa mer om våra kommande event under 2020

Armada

Armada

BAM

Karrirärum

VARM