2022-05-04 | Nyheter

”Tillsammans har vi på kort tid gjort stort avtryck på marknaden”

Mitt under pandemins första våg våren 2020 startade PE en ny sektion inom miljö och energi i Malmö. Torbjörn Nordgren är den som har ansvarat för att bygga upp sektionen som jobbar med miljöledning.

Det låter som en tuff start att dra igång något nytt precis när corona kom igång?
Ja, initialt kändes det ju lite extra utmanande, men det har varit en oerhört rolig resa. Vi har fått ihop ett superstarkt gäng och jobbar med fantastiskt roliga och utvecklande uppdrag. I dag känns det oerhört roligt att vi på så kort tid fått både bredd och spets i sektionen.

Vad handlar era uppdrag om?
Vi jobbar med miljöledning, med stort fokus på alla de certifieringssystem inom miljö som finns för byggnader – BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen, Well, NollCO2, LEED. Vi gör också beräkningar av sådant som termisk komfort, köldbryggor, dagsljus, klimatpåverkan och livscykelkostnader samt genomför energi- och dagsljussimuleringar, med mera.

Hur prioriteras ”era” frågor i projekten?
För mig, som började jobba med miljöfrågor i byggbranschen under andra halvan av 90-talet är det otroligt hur annorlunda det är i dag. På den tiden förknippades miljö enbart med kostnader och problem. Man fick verkligen slåss för sin plats i projekten. Nuförtiden är läget ett helt annat. De projekt som vi är involverade i har starkt miljöfokus och det är ofta en del av deras profilering. Vi kommer in i tidiga skeden och får chansen att följa och påverka projekten genom projektering och byggskede. Att vara en del av den förändringen känns oerhört stimulerande.

Vad får dig att stanna kvar på PE?
Jag tror starkt på vår affärsidé som fokuserar på både teamarbete och en tilltro till medarbetarnas personliga drivkrafter. Den har skapat en kultur som gör att vi är vad vi heter: engagerade. Ytterligare en stor styrka inom PE är att det är så enkelt och självklart att samverka, oavsett var i organisationen eller landet man sitter.

PE är värderingsdrivet, vad driver dig?
Som sagt brinner jag framför allt för engagemang. Samtidigt tycker jag att våra värdeord hänger ihop – det är lättare att känna engagemang om man ges ansvar. Mina medarbetare är fantastiska och lever verkligen efter våra värdeord varje dag. De är oerhört framåtlutade och engagerade, både i uppdragen och kundrelationerna, men känner också stort ansvar och hjärta för teamet där alla ställer upp för varandra. Tillsammans har vi på kort tid gjort stort avtryck på marknaden.

 

Stephanie Angeraini, Annicka Jörgensen, Torbjörn Nordgren och Catrin Heincke på platsbesök vid ett pågående uppdrag - kontorshuset kvarteret Kvartetten i Malmö som är Wihlborgs pilotprojekt inom branschinitiativet ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030".