2021-02-16 | Nyheter

Talang på hög höjd

Viktor Wadelius är projekt-, bygg- och installationsledare på PE i Uppsala. Just nu är han byggledare vid renoveringen av Uppsala domkyrkas tornkrön, ett spännande och utmanande uppdrag. Viktor är dessutom en av medlemmarna i Team.Talang.


Viktor tittar ut över Uppsala från toppen av Uppsala domkyrka.

Vad är Team.Talang?
Det är ett forum för innovation och utveckling inom PE där unga talanger och framtida ledare träffas och diskuterar frågor kopplade till karriären, som till exempel ledarskap, organisation och kultur, affärsmannaskap samt karriär och utveckling.

Vad är målet?
Utöver att lära sig och reflektera är syftet att nätverka, lära känna kollegor och kompetenser. Det finns mycket kunskap och engagemang inom PE.

Vilka var med i Team.Talang 2020?
Vi var arkitekter och projektledare från våra olika kontor i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Skövde. Programmet pågår ett år och vi har flertalet digitala träffar och med egna uppgifter däremellan. Jag inspirerades verkligen av mina kollegor. Mot slutet har vi till och med utvecklats till att vara som en sorts mentorer åt varandra. Jag är övertygad om att nätverket kommer att leva kvar länge, även om vi formellt sett är klara.

Vilka lärdomar tar du med dig?
Under de här träffarna har jag lärt mig massor. Inte bara det uppenbara genom de ämnen som vi har berört utan kanske framför allt mer om mig själv och den stora potentialen och kunnande vi har inom företaget. Men om jag ska fastna för någonting som vi gemensamt ofta nämnt som en återkommande lärdom är att stanna upp och reflektera, om än väldigt kort. Det ger mig insikter och bidrar till en form av ständig förbättring och utveckling.

Vad är mest utmanande i uppdraget vid Uppsala domkyrka?
Tornkrönen är cirka 10 meter höga, är belägna 100 meter upp från marken och väger omkring 4,2 ton. De har aldrig tidigare varit demonterade sedan de tillverkades på 1890-talet så det är ett omfattande renoveringsarbete. Domkyrkans verksamhet ska pågå utan någon större inverkan under renoveringen, så det är ett stort uppdrag att samordna.

Hur är det att jobba så högt upp?
Fantastiskt med fin utsikt så klart! Förbipasserande brukar dock säga att de får svindel bara av att titta upp. Vi jobbar normalt på över dubbla höjden så ingen av oss som jobbar på byggarbetsplatsen har haft de problemen ännu.

 


Inuti tornspirorna på Uppsala domkyrka.