2020-12-15 | Nyheter

Stora PEpparkakshus-tävlingen avgjord

Mjöldimman låg denna kväll ovanligt tät men flitens lampor lyste upp i mörkret när Stora PEpparkakshus-tävlingen skulle avgöras inom PEs affärsområde Samhällsutveckling.

De tävlande var väl förbereda och med sin yrkeskunskap, kreativitet och engagemang var de redo för utmaningen. Uppdraget var att manifestera PEs vision om att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar i form av ett pepparkakshusbygge och bara ett pepparkakshus kunde segra. 

När dimman lättat stod där en rad magnifika och välsmakande byggen. Juryns jobb var inte lätt men efter en lång överläggning utsågs till slut Louise Eklunds hållbara och innovativa lättkonstruktionsbygge till vinnare. 

- Det var en härlig batalj med mycket skratt! Nästa år hoppas vi kunna ta det en nivå till och framför allt ses fysiskt. Då kommer vi också att kunna samverka mellan fler discipliner för att höja den arkitektoniska nivån, förbättra konstruktionerna, se till att elen dras ordentligt samt minimera riskerna för fukt och brand, säger Amanda Tevell, affärsområdeschef Samhällsutveckling.  

Pepparkakshusen bedömdes utifrån tre kriterier: 

1) Hållbarhetskoncept 

2) Smarta lösningar (high tech och low tech) 

3) Samverkan: hur samverkar olika aktörer och system i den byggda miljön

Juryn bestod av Nicke Rydgren, Marika Axén och Arvid Linder.

 

Bidragen

Lättviktskonstruktion - Louise Eklund

Efter omvärldsanalys och trendspaning fick årets hus byggas på ett alldeles nytt sätt, men fortfarande i samma traditionella stil. Materialvalet kristyr ger huset en lättviktskonstruktion som dessutom är helt ätbar men också hållbar under flera år framöver om så önskas. Känslan som eftersträvades var en vit och härlig jul som vi alla kanske längtar lite extra efter just nu.

 

Förnybar energiförsörjning - Therese Ericsson 

Det här husets vision är att uppnå alla hållbarhetsdimensioner och är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Huset har en 100 % ätbar certifiering. Genom att pepparkakshuset är en modullösning var det kostnadseffektivt att köpa in och de boende har uppfört huset själva. Vid den ena gaveln skapas ett socialt rum för möten med sittytor och en offentlig bokhylla som möjliggör delningsekonomi mellan grannar. Huset försörjs med el från solceller på taket och överskott delas med grannar. Konstnärlig utsmyckning är ett viktigt inslag och pryder dörr och fönsterspröjs. Den ena halvan av taket består av ett grönt tak och huset har en grön vägg för att hantera dagvatten och bidra med ekologiska värden.  

 

Modernt lägenhetshus i trä - Emelie Martinell 

Ett modernt lägenhetshus i trä (salta pinnar) med solceller och växthus på taket. Växthuset ska främja närodlat samtidigt som det blir en trevlig plats för grannarna att umgås på. På framsidan av huset erbjuds en trevlig innergård med stort cykelförråd och ytor samt sandlåda för lekande barn. 

 

”Ligger framtiden i landsbygden?” - Michaela Reali 

Temat för mitt pepparkakshus är en artikel i tidningen STAD, som tar upp frågan om ruralism. Det finns två perspektiv på landsbygden som verkar samtidigt. Det ena är landsbygden som en fysisk plats med naturresurser och ekosystem, det andra är landsbygden som en idealiserad och symbolisk plats, ofta satt i kontrast till det urbana. Jag tror att framtiden till viss del ligger i landsbygden, och att det i så fall, som för mina tomtar, blir på en självförsörjande gård.   

 

Året-Runt-Växthus: en tillbyggnad på befintligt bestånd - Amanda Tevell 

Befintligt klassiskt pepparkakshus byggdes ut med återbrukade material till ett uterum/växthus. Växthuset värms upp med överskottsvärme från huset vilket skapar möjlighet för super-lokal matproduktion året runt - ett perspektiv som blir allt viktigare post-covid. 

 

Notterdam 2045 - Martina Oxling 

Besök flytande bondgårdar, ät artificiellt kött och ta del av kultur tillägnad järnet, plasten och bilen. I den fiktiva staden Notterdam år 2045 är nästan alla upplevelser fossilfria. Huset ska inspirera till förändring genom att gestalta en hållbar stad med humor, fantasi och konkreta exempel. 

 

Platsanpassat med skyhög nyttjandegrad - Anna Larsson

Detta är ett förtätningsprojekt där befintlig användning av platsen har plockats in. Ett pepparkakshus med fokus på en kommande stor hållbarhetsfråga: våra fastigheters nyttjandegrad! Med målet att vi ska göra det mesta av de kvadratmetrar vi har så innehåller pepparkakshuset ätbara kryddor, flingsalt och ett mobilställ. Som ett resultat av medborgardialog finns duplodjur och rikligt med godis.