2022-08-18 | Nyheter

”Solcellsinstallationer kräver många kompetenser”

Ola Andersson har arbetat med solceller i över tio år, bland annat inom Peab-koncernen. Han kom in på solcellsområdet från affärssidan men har sedan alltmer byggt på sin kompetens med mer tekniska bitar. Just att kunna tillföra ett bredare perspektiv som går utöver det rent tekniska är något han ser som en av sina styrkor.

Du har hunnit jobba på PE i drygt ett år, vad var det som lockade dig hit?
– Jag fick upp ögonen för PE då en tidigare kollega började här för ett antal år sedan. Jag gillade att PE framstår som ett nyfiket bolag som vill något. Här får man nödvändig frihet för att göra något bra. Att det sedan samlas så många olika kompetenser under samma tak är en klar fördel inom mitt område. Arkitekter och projektledare är inne tidigt i projekten, vilket gör att man kan tänka rätt från början. Då solceller mer och mer kombineras med gröna tak är det dessutom bra att ha tillgång till landskapsarkitekter för att få till bra installationer.

Vad går din roll som specialist på solceller ut på?
– Att installera solceller är ett aktivt val som både är en ekonomisk investering och något emotionellt som styrs av att man vill göra en positiv insats. Sedan påverkar det utseendet på byggnader och medför konstruktionsmässiga utmaningar, samtidigt som elinstallationer behöver anpassas och det finns frågor kring till exempel brandsäkerhet och skatter att hantera. Det blir komplext på många plan och min roll är att vara en länk mellan beställare och solcellsinstallatör så att slutresultatet blir bra på alla sätt och för alla parter. Det jag är bra på är att se saker ur fler synvinklar än bara de rent tekniska och ta in även kundens och andra målgruppers perspektiv. Jag gör det komplexa lättförståeligt så att kunden får ett bra underlag för att fatta rätt beslut utifrån alla de olika förutsättningar som finns.

Vad erbjuder PE för fördel för kunden på området?
– Solceller en relativt ny pusselbit i det komplexa pusslet man lägger när man bygger fastigheter. För att få ihop pusslet utan att det blir några bitar över på slutet, så behövs ett gott samarbete mellan många olika kompetenser. Jag har redan nämnt arkitekter, projektledare och i vissa fall landskapsarkitekter. Till dessa kommer konstruktörer för hållfasthet och tätskikt, el- och styrkonsulter för effektiva gränsdragningar och projekteringar, brandkonsulter som sätter förutsättningar för det utrymme solcellerna kan ta, energikonsulter och experter på samhällsbyggnad. Allt detta finns inom PE, vilket är en klar fördel när man vill bygga upp bra anläggningar.

Har du något exempel på ett uppdrag ni jobbar med just nu?
– I Stockholm håller vi för en stor fastighetsägares räkning på att skanna igenom hela fastighetsbeståndet för att se potentialen för solceller och för att prioritera vilka fastigheter som det är bäst att börja med. Vi mäter upp taken från flygfoto och har byggt ett verktyg och ett antal algoritmer som automatiserar jobbet med att ta fram installerad effekt, produktion, kostnad och lönsamhet.

När känner du att du kan göra mest skillnad för dina kunder?
– När kunden har kunnat fatta ett bra beslut och gjort en sund investering, eller ibland avstått från den. I ett fall vi jobbade med valde kunden till exempel att inte installera några solceller efter att vi räknat fram att taken inte skulle hålla för det. I ett annat fall hjälpte vi kunden att gå igenom olika finansieringsupplägg och vända investeringen så att den blev gynnsammare – och priset kunde förhandlas ned med 800 000 kronor. Sedan känner jag också att det gör stor skillnad när ett projekt är förberett så att det blir lätt för installatören att göra rätt från början. Då blir det ett bra projekt för alla.

_____

 

Kontakta oss för mer information om solkraftsystem
Ola Andersson, Specialist solceller
[email protected]
+46 10-516 00 99