2019-10-08 | Nyheter

Snart överlämnas de sista ritningarna i Ångström etapp 4

Ångströmlaboratoriet är ett av Uppsala universitets större anläggningar som PE, tidigare Tema, har arbetat med sedan 1990-talet. Marika Axén är en av dem som varit med från början när Ångström etapp 4 startades. Här berättar hon lite mer om sig själv och om arbetet med Ångström etapp 4 där de sista ritningarna snart ska lämnas över.

Kan du berätta om dig själv och din erfarenhet? 
I grunden är jag arkitekt och har arbetat som det i omkring 25 år. Jag började på Tema, som idag är en del av PE, för tolv år sedan. Idag är jag också chef för arkitektverksamheten i Stockholm och Visby. 

Vad jobbar du med idag? 
Jag delar min tid ungefär 50/50 mellan att jobba i uppdrag och att vara chef. Nu har det här uppdraget varit så stort att det är det som har tagit upp all min tid avsedd för att jobba i uppdrag.  

Vilka tjänster har vi haft i projektet? 
Vi har haft flera discipliner med i projektet. Från PE har det varit husarkitekter, landskapsarkitekter, el- och teleprojektering och projektledning. Det har varit väldigt många personer involverade i projektet. Bara arkitektuppdraget har sysselsatt ungefär tio personer som har lagt all sin tid på det här i nästan ett år.  

Kan du berätta lite mer om uppdraget? 
Det började 2011 och då vi blev inbjudna till ett parallellt uppdrag att förnya Ångströmlaboratoriet. Vi och tre andra arkitektkontor blev inbjudna att gestalta en byggnad för IT-institutionen som skulle samlokaliseras med övriga institutioner på Ångström. Valet föll på vårt förslag, vilket känns väldigt kul. Byggnaden kallas för Hus 10 och det har varit en lång resa innan det blev ett projekt av det. Det har också kommit att bli ett ännu större uppdrag än det var planerat från början. 

Hur länge har ni arbetat med Ångström-projektet? 
I stora byggnadsprojekt är det några olika skeden som gås igenom under projektets gång. Efter att vi hade tävlat och fått fram ett koncept för huset gjorde vi vad som kallas för en programhandling. Programhandlingen handlar om att skapa en layout för att se till att allt som önskades kom med. Det kan handla om antal rum eller hur stora ytorna ska vara med mera. Sen pausades projektet i ungefär ett år. Därefter gjorde vi systemhandling. I systemhandlingen blir alla tekniska system i byggnaden låsta – och nu gör vi det som kallas för bygghandling, de ritningar som man faktiskt bygger efter. Det är de sista ritningarna vi ska lämna nu efter att ha jobbat med bygghandlingarna bara för det här huset, hus 10, sen augusti 2018. Men projektet blev som sagt större än det var tänkt från början. Vi har tidigare gjort bygghandlingar för en flygelbyggnad Hus 9 som kompletterar det befintliga Ångströmlaboratoriet. De gjorde vi klara våren 2018, så där har bygget kommit långt. Det här stora huset håller på att byggas just nu och fasaden beräknas vara färdigmonterad redan i början på nästa år.  

Vad har varit roligast? 
Det roligaste är ju att det förslag vi ritade från början i det parallella uppdraget har ett koncept som har hållit hela vägen och att nu få se det förverkligas. Det är få förunnat att få hålla på med såhär fina och stora projekt. För mig personligen betyder det här jättemycket.  

Vilka utmaningar har ni haft? 
Det är alltid en utmaning att göra stora projekt. Dels handlar det om ett stort ekonomiskt ansvar, men sen är det också att vi är ett helt arbetslag som arbetar tillsammans. Men i det stora hela har allting gått väldigt bra och inga stora oväntade saker har skett. Huvuddragen har hållit hela vägen igenom.  

Varför har detta blivit så bra? 
Det här uppdraget har verkligen varit ett grupparbete. Jag är personen som har varit ansvarig från allra första början, men nu är vi många som varit med och bidragit! Vi är ett helt lag som har arbetat med det här och fattat beslut tillsammans. Det hade aldrig kunnat bli såhär bra om det inte vore för alla fantastiska medarbetare som varit delaktiga i projektet på ett eller annat sätt. 

______________________________________________________________

Ångströmlaboratoriet, Uppsala
Kund: Akademiska Hus i Uppsala 
Kompetenser: arkitektur, landskapsarkitektur, el och tele,  projekteringsledning, samordning av generalkonsultuppdrag 
Storlek: Nya Ångström omfattar 31 000 kvadratmeter samt omflyttning och lokalanpassningar av lokaler i den befintliga byggnaden som är på 73 000 kvadratmeter. 
Projekttid: 2011 – 2019