2019-10-24 | Nyheter

Skolgårdsprojektet där eleverna bestämmer

Projektengagemangs landskapsarkitekter har tillsammans med SISAB, Utbildningsförvaltningen och elever tagit fram åtgärder för att förbättra skolgårdarna runt om i Stockholm. Eleverna på de olika skolorna har fått vara med från början i planeringen och bidragit med idéer och önskemål för skolgårdarnas utformning.

Skolgården används för lek och rörelse samt utomhuspedagogik. Utbildningsförvaltningen har sedan 2015 ett löpande projekt som syftar till att utveckla och förbättra skolgårdarna runt om i Stockholm. Det handlar om både innerstadsskolor och ytterstadsskolor på grundskolenivå. Våra landskapsarkitekter Malin Hellström, Johanna Wetterborg, Linda Dahlström, Maria Hamilton och Robin Hessén utför planeringen i samråd med eleverna.

Projektet innefattar fem stycken skolgårdar i olika områden i Stockholm - Östbergaskolan, Hökarängsskolan, Gullingeskolan, Katarina södra skola och Kvarnbackaskolan. Varje skola har utsett en elevgrupp som ska arbeta med skolgårdsutvecklingen tillsammans med PE, SISAB och Utbildningsförvaltningen. Elevgruppen förmedlar elevernas åsikter och önskemål vidare till våra arkitekter som i sin tur gör skisser och ritningar. Sist tas de vuxna in för att kontrollera att projektet kan genomföras enligt plan. När skolgården är färdigställd efter sommarlovet hålls också ett uppföljningsmöte med eleverna för att utvärdera projektet.

– Det mest givande med projektet är att vi får möjlighet att prata med dem som faktiskt använder skolgårdarna. Eleverna är experter på sina skolgårdar och sitter på mycket viktig information som vi landskapsarkitekter värdesätter, säger Johanna Wetterborg, landskapsarkitekt på PE.

Ambitionen är att i första hand utveckla och förstärka skolgårdarna snarare än att riva och anlägga nytt. Funktioner som önskats av eleverna är bland annat nya lekställningar, en konstgräsplan och mer växtlighet. Vår uppgift som landskapsarkitekter är att på ett funktionellt, estetiskt och kostnadseffektivt sätt förankra deras önskemål och skapa en bättre och roligare skolgård.