2020-05-12 | Nyheter

Samlat arkitekturerbjudande i Örebro

PE omorganiserar och samlar arkitektverksamheten i Örebro. Syftet är ökad tydlighet mot marknaden men även internt. – En ökad närhet till övriga arkitektkontor inom PE förbättrar förutsättningarna för utbyte av erfarenheter och resurser, säger Mattias Rehn, Sektionschef Arkitektur Örebro.

Förändringen innebär att Mattias Rehn blir ny sektionschef och kommer att ingå i ledningen för PEs division Arkitektur & Management som omfattar cirka 250 medarbetare. Han kommer även fortsättningsvis att driva verksamheten i Örebro tillsammans med Lars-Göran Otterling. I samband med detta utses också två nya gruppchefer; Marie Carlsson och Sebastian Lundberg.

­­­­– Detta ger en ökad tydlighet mot våra kunder och även mot våra egna medarbetare. Vi jobbar naturligt nära projektledning och det fortsätter vi givetvis med. En ökad närhet till övriga arkitektkontor inom PE förbättrar förutsättningarna för utbyte av erfarenheter och resurser. Vi ser verkligen fram emot detta och tror att det kommer att utveckla sig till något riktigt bra, säger Mattias Rehn och Lars-Göran Otterling.

– Det känns väldigt roligt och ganska naturligt. Det ska bli spännande att se vad det kan leda till i utbyte med de andra arkitektkontoren och hur det kommer utveckla verksamheten på vårt kontor. Positivt också att det blir mer tydligt att PE har arkitektur i Örebro, säger Marie Carlsson.

Från vänster till höger: Marie Carlsson, Mattias Rehn, Lars-Göran Otterling, Sebastian Lundberg

____

Läs mer om PE i Örebro