2018-03-23 | Nyheter

Samhällsbarometern 2018 - Framtidens stad

Grönare städer med mer teknikanpassade stadsmiljöer, fler självförsörjande hem samt gator med mindre trafik och förarlösa fordon. Så kan man snabbt sammanfatta svenskarnas syn på framtidens städer.

För oss samhällsutvecklare är det inte bara viktigt att veta vad svenskarna tror och tycker. Det är helt avgörande för att vi ska kunna forma långsiktigt hållbara samhällen där våra familjer, vänner, kollegor och vi själva vill leva och utvecklas. Därför har vi nu, för tredje året i rad, tagit fram rapporten Samhällsbarometern. 

Insikterna från rapporten stärker vår egen kunskap samtidigt som vi kan dela med oss till kunder och övriga samhället. Vår undersökning visar bland annat att majoriteten tror att vi i framtiden kommer göra mer för miljön. Många tror exempelvis att vi i större utsträckning kommer att dela bilar, cyklar och trädgårdar med varandra för att bli mer miljövänliga. Det visar att svenskarna nu är redo för förändringar och vill vara med att bidra till en hållbar framtid.

Som samhällsbyggare drivs vi av viljan att förbättra och vår förhoppning är att rapporten ska ge insikter som kan vara vägledande i utvecklingen av framtidens städer. 

Trevlig läsning!

Per Hedebäck
VD och Koncernchef på Projektengagemang

Se hela rapporten här.

Här kan du även i efterhand se livesändningen från lanseringen av rapporten på KTH i Stockholm.

Om Samhällsbarometern
Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes i februari 2018 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 3 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien och den innefattar svenskarnas åsikter kring sex olika områden: Boende, Trafik, Samhälle, Miljö, Teknik och Jobb.