2021-10-19 | Nyheter

Så får du som fastighetsägare koll på taxonomin – 5 tips från experten

Nya utmaningar stundar för hela bygg- och fastighetssektorn när EU:s taxonomiförordning träder i kraft under 2022. Många aktörer kommer att behöva tänka till och förändra sina arbetssätt. Anna Larsson är hållbarhetsstrateg och hon vet hur man som fastighetsägare ska tänka och agera.  

– Många rykten florerar kring vad kraven innebär. Utvecklingen går snabbt och alla är inte säkra på hur man bör arbeta med frågorna, säger Anna Larsson som leder arbetet med PEs taxonomi-verktyg.

Med EU:s stundande taxonomiförordning ställs nya krav på hur fastighetsägare ska rapportera kring sin hållbarhetsprestanda. Anna har sammanställt sina fem bästa råd:

1. Få koll på kraven utifrån – vem vill se era taxonomisiffror först?
Det gäller att själv forma sig en bild av vad andra aktörer kommer att önska sig av rapporteringen och vara beredd när frågorna kommer. De flesta fastighetsägare påverkas inte själva direkt av rapporteringskraven i regelverket, kraven kommer istället först att komma indirekt: från ägare, finansiärer och banker. Utöver detta så finns det såklart fördelar med att själva ta steget och börja rapportera i någon omfattning, som ett steg i att utveckla sin hållbarhetsredovisning. 

2. Ringa in det som påverkar er mest
Taxonomiförordningen med tillhörande tekniska granskningskriterier är väldigt omfattande, men de flesta påverkas av en mindre del av regelverket. Identifiera vilken del av er ekonomiska aktivitet som har störst förutsättning att klassas som grön och vilka delar som är viktigast att arbeta med. Taxonomi-aktiviteter som motsvarar en mindre del av verksamheten kan man spara till senare.

3. Bevaka frågan noga – branschpraxis är under utveckling
Branschpraxis är ännu inte satt kring många viktiga frågor i taxonomin, ändå får många redan nu frågor från ägare och investerare eller väljer själva att börja rapportera. Om man som fastighetsägare tillhör någon av de två kategorierna är det viktigt med en bra och saklig omvärldsbevakning för att hänga med i svängarna. Det gäller att följa utvecklingen men inte dras med av olika rykten som florerar. Om det inte finns tid internt att bevaka frågorna tillräckligt – överväg att ta hjälp. 

4. Glöm inte klimatriskerna!
Ett strukturerat arbete med klimatrisker är en central del för att få räknas som grön inom ramen för taxonomin. Regelverket ställer krav på vad arbetet ska innefatta och även om vissa fastighetsägare jobbar bra med klimatrisker på bolagsnivå (exempelvis TCFD) så ställer taxonomin krav på analys av tillgångarna individuellt. Här har många fastighetsägare knappt börjat. Efter sommarens olyckor så ökar fokuset på frågan, och det är inte bara taxonomin som ställer krav här: hyresgäster, försäkringsbolag och många andra vill veta att fastigheterna är säkrade när klimatet förändras!

5. Ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsrapporteringen
Vi ser att många fastighetsägare samtidigt passar på att ta ett helhetsgrepp kring hela sin hållbarhetsrapportering. Det finns många olika ramverk att förhålla sig till redan och med taxonomin blir det ytterligare ett. För att kunna fokusera på det faktiska utvecklingsarbetet i bolaget ser vi att det är nödvändigt att väva in arbetet med taxonomin i den övergripande hållbarhetsstrategin och se till att rapportera smart.

__

 

Kontakta oss så hjälper vi dig med en skräddarsydd handlingsplan för ditt fastighetsbestånd!

Anna Larsson
[email protected]
+46 10-516 01 24

Ta reda på mer och se vårt webbinarium >