2020-03-18 | Nyheter

Riskminimering och leverans av uppdrag

PE följer noga utvecklingen kring covid-19 och vi agerar utifrån myndigheternas riktlinjer. Vårt mål är att skydda riskgrupper och minimera spridningen samtidigt som vi anpassar verksamheten för att fungera under rådande omständigheter. För att säkerställa leveranssäkerheten i våra kunduppdrag har vi vidtagit en rad åtgärder.

Vi strävar efter att samtliga uppdrag, tidplaner och leveranser till våra kunder ska hållas. Vi säkerställer vår drift genom att:

  • Arbeta så normalt som möjligt med alternativa tekniska hjälpmedel för möten
  • Medarbetare som tillhör riskzonen eller befarad riskzon arbetar hemifrån
  • Uppdragsansvariga säkerställer att resurser tillförs i uppdrag som är resurskritiska
  • Uppdragsansvariga säkerställer att redundans finns för affärskritiska delar i uppdrag
  • Utökad kapacitet att arbeta på distans med förbättrade anslutningar och arbetsverktyg

Resor och kontakt
Vi undviker resor eller verksamhetskritiska möten som på annat sätt kan lösas med tekniska hjälpmedel. Det innebär att vi:

  • Undviker att arrangera eller närvara på större sammankomster och/eller konferenser
  • Undvika att ta emot interna och externa besökare i PEs lokaler som inte har verksamhetskritisk anknytning
  • Tjänsteresor – inom och utom Sverige – undviks i största möjliga mån för att minska eventuell spridning från eller till andra regioner eller länder
  • Tjänsteresor utomlands till riskregioner listade hos Folkhälsomyndigheten/UD är inte tillåtna
  • Medarbetare som rest i riskområde sitter i karantän i två veckor efter hemkomst