2020-03-26 | Nyheter

Riskbedömningar i osäkra scenarion

Hur kan man tänka som ledningsgrupp när man gör riskbedömningar givet osäkra scenarion? PEs säkerhetschef Mats Elmefors delar med sig av sina tankar kring ett proaktivt säkerhets- och beredskapsarbete.

Mats Elmefors arbetar med beredskapsplaner och samhällsanalyser som möjliggör kloka beslut i situationer med många osäkerhetsfaktorer - både inom PE och i externa uppdrag.

Hej Mats, hur kan man tänka som ledningsgrupp när man gör riskbedömningar givet osäkra scenarion?
Alla verksamheter har ett behov av att genomlysas på alla nivåer för att hitta sina verksamhetskritiska processer och system. Då kan man bättre förstå hela riskbilden och därmed hantera åtgärder på ett systematiskt och strategiskt sätt. Vissa aktörer hanterar samhällskritiska funktioner som måste omhändertas medan andra inte har samma kravbild, men likväl bör kontinuitetshanteringen ses över för att säkerställa bolagets verksamhet och fortlevnad vid en kris.

Varför är det viktigt med ett gediget beredskapsarbete på plats när kriser inträffar?
För att vara förberedd för det oförutsedda. Genom att veta om sina verksamhetskritiska delar och de risker eller hot som föreligger mot dessa är det lättare att planera eller anpassa sig även vid oförutsedda händelser. Kontinuitets- eller Beredskapsplaner ger ett mer tids- och kostnadseffektivt scenario för att starta upp eller hålla igång sina processer vid någon intern eller extern händelse som påverkar den vardagliga driften. Det kan vara IT-system, distribution, lokaler, tillverkning utomlands, maskiner, personal eller många andra delar.

Skiljer sig beredskapsarbetet i samhällsbyggnadsbranschen mot andra branscher?
Bland annat är det de lagar och regler man som aktör måste anpassa sig till som skiljer mellan olika verksamheter. Samhällsbyggandet är en komplex process och innefattar även många andra branscher vilket ställer ett högre krav på kunskap och förståelse även om andra discipliner.

Tack Mats!

__________

Läs mer om PEs erbjudande inom säkerhets- och beredskapsarbete >