2019-11-13 | Nyheter

Reflektioner från slottet

Igår var vår hållbarhetsexpert Peter Stigson inbjuden till Kungliga slottet och IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien genom vårt arbete med resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det hölls spännande föredrag om hur Sverige kan utvecklas inom området och sprida kunskapen globalt. Deltagare var inbjudna gäster och kungafamiljen. Efteråt fick vi en pratstund med Peter för att höra om hans reflektioner från dagen.

Hej Peter, vad tar du med dig från dagen?

- Det var intressant att det blev ett så stort fokus på behovet att tänka i nya och innovativa banor. I min syn pekar det på en mer fundamental, genomgripande förståelse av behovet för en omställning. Som det brukar heta kan vi inte lösa dagens problem med samma förståelse som när vi skapade dem. En förändring i hur vi ser på våra resurser, vilket inkluderar det vi idag kallar avfall, ger en positiv känsla och jag tror att vi kommer se en stark utveckling av nya affärsmodeller och teknik.

 

Hur menar du med en förändrad bild på resurser?

- Resurser är en viktig del i en hållbar utveckling. Nu och framåt kommer samhällsbyggnaden oundvikligen vara resurs- och utsläppsbegränsad. Detta är vad världen kommer att efterfråga och vad politiken kommer styra mot.

 

Hur påverkar detta dig i ditt dagliga arbete?

- Omsätter vi detta till våra uppdrag på PE pekar det på vikten av att bidra till ökad resurseffektivitet. Styrmedel och utvecklingen på resursmarknaderna kommer att innebära att nya resurser blir dyrare och att låg återvinningsgrad får pålagor. Investeringar som görs inom stadsutveckling, fastighetsutveckling, infrastruktur och industri kommer därför att bli dyrare framåt om de inte är resurseffektiva. Detta gäller resurser som behövs inom samtliga dessa samhällsbyggnadssektorer – i produktionen, för drift samt genom återvinning eller återanvändning.

 

Varför är detta viktigt för samhällsbyggare att förstå?

- Att som verksamhet inte definiera sin roll och egenansvar i denna utveckling innebär en tydlig risk. Risker för ökade kostnader, risker för varumärke, risker för attraktivitet som arbetsgivare och mer därtill.