2019-12-10 | Nyheter

Prisbelönt Hållbarhetsrapport

Vår Hållbarhetsrapport 2018 har utsetts till en av de bästa på Stockholmsbörsen. Det är den oberoende aktören Sthlm Kommunikation & IR som granskat alla hållbarhetsrapporter för de 99 bolagen på Small cap-listan. Vi delar förstaplatsen med bolagen Björn Borg och NCAB Group. Vi pratade med Amanda Tevell som är sammankallande för PEs hållbarhetsråd och projektledare för arbetet med Hållbarhetsrapporten för att höra mer om utmärkelsen.


Hur känns det att rapporten blivit prisbelönt?
Det är alltid roligt att bli uppmärksammad och vi ska alla vara stolta över att få denna utmärkelse! Det är ett kvitto på att vi hittat en bra metodik för att arbeta med och beskriva vårt övergripande hållbarhetsarbete inom PE, som vi är ålagda att göra enligt årsredovisningslagen men som framförallt många av våra intressenter förväntar sig av oss. Att kommunicera våra ambitioner, mål och utfall ger en möjlighet för alltifrån investerare och kunder till potentiella medarbetare och samarbetspartners att granska och ta ställning till om de vill ingå avtal med oss.

Hur skulle du säga att en bra Hållbarhetsrapport ska se ut?
Vi har valt att upprätta rapporten i enlighet med GRI Standards tio rapporteringsprinciper som bland annat betyder att vi ska rapportera vårt hållbarhetsarbete på ett pålitligt och fullständigt sätt, där vi lyfter fram de väsentliga frågorna, det vi vill säga vart vi har störst påverkan. För oss är det i projekten, där vi tillsammans med våra kunder tar fram lösningar som ska hålla över lång tid framöver.

En annan princip som är viktig är balans. Vi ska vara stolta över vad vi åstadkommit, men också lyfta fram det vi inte lyckats med. Vi har ett fortsatt viktigt arbete framför oss för att nå våra mål och bidra till en hållbar utveckling. 

Vad tycker du är viktigt att lyfta från vår verksamhet i en rapport?
Den skillnaden vi faktiskt gör i vår vardag som arkitekter, ingenjörer och specialister, tillsammans med våra kunder. Det är där vi har vår största påverkansmöjlighet. I 2018 års rapport har vi flera fina exempel på hur vi bidragit och får även lära känna några av de många personerna bakom.

Snart är det dags att utvärdera hållbarhetsarbetet för 2019. Vad tycker du har utmärkt sig?
Under året har vi haft ett stort fokus på hur vi utvecklar och paketerar vårt spetserbjudande inom hållbarhet. Ett annat stort steg vi tagit detta år är att genomföra faktiska intressentdialoger, det vill säga att vi intervjuar representanter från våra olika intressentgrupper, framförallt kunder, kring deras förväntan på oss och låter det ligga till grund för våra prioriteringar.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och vår Hållbarhetsrapport 2018