2019-10-04 | Nyheter

PEs arkitekter skriver på klimatinitiativ

PE är med i två klimatinitiativ; LFM30 och Swedish Architects Declare Climate &  Biodiversity Emergency för att delta i den kollektiva insatsen som behövs för att implementera ny forskning och teknik.

Stora klimatförändringar är, tillsammans med pågående förlust av biologisk mångfald, en av de största utmaningarna i vår tid – en dubbel kris. För att vi ska kunna möta samhällets behov utan att överskrida jordens ekologiska resurser måste vi tillsammans med andra aktörer stärka våra arbetsmetoder och skapa arkitektur som tar hänsyn till klimatet. Vi har gått med i två klimatinitiativ för att stärka den processen.  

LFM30 – Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 
LFM30 är satt för att implementera Malmös färdplan och målsättningar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i den egna verksamheten. PE som är en av alla aktörer som skrivit på den här färdplanen delar uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till handling. Genom deklarationen förbinder vi oss också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. 

Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency 
Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency har en liknande inriktning som LFM30, men är inte fokuserad på en enskild stad. Genom att så många arkitektkontor som möjligt tar sig an det här åtagandet hoppas vi på en förändring som kan rädda vår planet. Vi strävar bland annat efter att öka medvetenheten kring åtgärder för klimatet, arbeta för att snabba på branschens omställning samt följa upp projekt ur ett klimatsmart perspektiv. 

Läs mer om initiativen här:  
http://lfm30.se/lfm30/ 
https://se.architectsdeclare.com/