2019-03-07 | Nyheter

PE vann Climate-KICs innovationstävling

I januari vann PE tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet och Vejle kommun i Danmark en innovationstävling under Climate-KICs Ideation Day. Det vinnande bidraget The Blue House handlar om att utveckla smarta vattenlösningar för fastigheter.  – Det känns jätteroligt att få testa projektidéer i en innovationstävling och samtidigt träffa samarbetspartners som är intresserade av samma frågor inom hållbar stadsutveckling, säger Bodil Elmqvist, hållbarhetsstrateg på PE.

PE medverkade i innovationstävlingen under Ideation Day i och med att de under 2018 gick in som medlemmar i Climate-KIC. Organisationen är EU:s största organisation för offentlig-privat samverkan och de stöttar forskning och innovation inom klimatområdet och hållbar samhällsutveckling såväl som resurseffektivitet, gröna näringar och gröna finansiella instrument. Detta ger PE möjlighet att stärka sin innovationsagenda, samarbeta nära offentliga och privata aktörer i att möta nya utmaningar och utveckla lösningar samt att samarbeta med starka europeiska aktörer inom hållbar samhällsutveckling.

The Blue House
Torka och översvämningar blir ett allt större hot för våra städer. För att kunna anpassa städer till klimatförändringar krävs det därför att man fokuserar på att bygga en hållbar stadsmiljö.

Det finns idag en mängd smarta tekniker som tar tillvara på vatten, exempelvis duschar, toaletter och regnvattensuppsamling, men dessa är inte implementerade i stor skala. The Blue House handlar om att förstå varför hållbara vattenlösningar i direkt anslutning till byggnader inte implementeras systematiskt på en större skala. Vilka är de största utmaningarna byggaktörer stöter på och vad krävs för att de ska kunna bidra till en förändring av hur vi värdesätter vatten? Byggaktörerna, exempelvis privata och publika fastighetsägare, kan arbeta mer med design som tar hänsyn till att tillgången till vatten förändras bland annat beroende av klimatförändringar. Med detta i åtanke föddes idén om The Blue House som den 16 januari vann Climate-KICs innovationstävling – där priset var 15 000 euro. Summan kommer helt att investeras i vidareutveckling av projektet.
– Målet är att utveckla konceptet The Blue House under våren. Konceptet kommer att testas av byggaktörer under en workshop för att vi ska kunna vidareutveckla våra idéer. Genom våra tidigare projekt och våra samarbetspartners i projektet har vi ett unikt nätverk av fastighetsägare och relevanta intressenter från bland annat Malmö stad och Vejle kommun i Danmark, säger Bodil Elmqvist, hållbarhetsstrateg på PE.

”Aktiv samverkan från tidiga skeden till färdig produkt”
Bodil har utvecklat projektidén som också går under namnet Blå arkitektur tillsammans med arkitekter på PEs malmökontor, bland annat Sofie Tolf och regionchef Anna Neuhauser. Anna uttrycker att hon ser en stor potential och mervärde med att kunna samverka inom koncernen mellan olika discipliner och specialistkompetenser.
– Detta ger möjligheter till att förnya metoder och system inom fastigheter och samhällsbyggnad i stort. PEs kunskapsbank berikar och stärker också vår roll som arkitekter och samhällsutvecklare. Genom samlokalisering av verksamheterna inom PE uppstår möten mellan yrkesområdena och det är i det mötet Blå arkitektur har utvecklats. Vår gemensamma drivkraft att förändra, förbättra och förnya gör att vi tillsammans kan nå längre i en rad utvecklingsfrågor inom respektive affärsområde. Inom PE har vi nu möjlighet till en aktiv samverkan från tidiga skeden till färdig byggnad eller produkt, avslutar Anna Neuhauser.