2020-05-07 | Nyheter

PE startar ny sektion inom energi och miljö i syd

PE startar upp en ny sektion inom energi och miljö i södra Sverige. Sektionen leds av Torbjörn Nordgren och erbjuder miljötjänster, miljösamordning och miljöcertifiering för byggnader och fastigheter. Här berättar Torbjörn mer om erbjudandet, om planerna framöver och vem det var som lockade honom till PE.

Vad kommer sektionen att arbeta med?
Energi & Miljö Syd är en helt nystartad sektion där jag har fått förtroendet att bygga verksamheten i södra Sverige. Nu i veckan började även Jenny Ivarsson som kommer att utgå ifrån Helsingborg. Inledningsvis kommer vi att jobba med byggnads- och fastighetsrelaterade miljötjänster med fokus på miljösamordning och miljöcertifiering av byggnader. Men redan nu har vi möjlighet att ta helhetsgrepp över såväl stora som små projekt tack vare ett fint samarbete inom PE. På sikt vill vi även bygga upp en energisimuleringsgrupp.

Vilka är det som anlitar er?
Vi kommer att vara verksamma i en fastighets alla skeden. I tidiga förstudieskeden finns goda möjligheter att planera för goda energi- och miljölösningar, under projekteringen och byggskede stöttar vi fastighetsägare, projektörer och entreprenörer i att implementera projektens miljömål på ett så lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. I förvaltningsskedet bidrar vi till att både bedöma miljöprestandan och komma med åtgärdsförslag.

Hur hamnade du på PE?
De senaste tre åren har jag samarbetat en del med gänget på Energi & Miljö i Stockholm i flera certifieringsprojekt åt Lidl. I höstas undrade Filippa Persson (chef för sektionen i Stockholm om jag var intresserad av att starta en Energi & Miljö-sektion i syd. När jag kikade lite närmare på PE var det väldigt mycket som stämde med hur jag vill bedriva konsultverksamhet och göra affärer. Det är oerhört kul att vi redan har fått flera spännande och prestigefulla projekt där vi samarbetar med varandra.

Vad har du sysslat med innan du kom hit?
Efter examen som civilingenjör inom väg och vattenbyggnad arbetade jag en kort tid som entreprenör innan jag trillade in i konsultbranschen. Jag har arbetat som miljökonsult sedan 1997 och det har varit en otroligt spännande resa att följa branschens förändrade syn på miljöfrågorna sedan dess. På 90-talet var miljökonsulten något katten släpade in i projekten. Man var bara förknippad med problem och kostnader. Kontrasten mot hur det ser ut idag är enorm! Nu är miljöfrågorna ofta det man profilerar projekten med. Rätt hanterat bidrar ett miljöfokus i projekten till bättre lönsamhet på både kort och lång sikt.

Tack Torbjörn!

__________

Läs mer om PEs erbjudande inom Hållbar fastighet