2022-05-23 | Nyheter

PE prisas av Stenungsunds kommun

Förnyelsen av Villa Forsberg, gestaltad av Jonas Söderström på PE Teknik & Arkitektur, har belönats med Stenungsunds kommuns Byggnadspris 2021. Enligt motiveringen är tillbyggnaden ”ett fint exempel på förnyelse som sker med respekt för omgivningens karaktär och förutsättningar”.

Varje år prisar Bohuskommunen Stenungsund en uppförd byggnad eller anläggning som håller hög kvalitet i såväl utformning som utförande, samt tillför samhället identitet och karaktär. Byggnadspriset går till byggherren och arkitekten bakom byggnaden. För 2021 prisas Laura och Martin Forsbergs villa på Stenungsön som har fått en tillbyggnad genom vilken det befintliga huset sammanlänkas med ett nytt orangeri och ett nytt entréparti, allt ritat av Jonas Söderström, arkitekt SAR/MSA på PE i Göteborg. 

Det hör inte till vanligheterna att PE arbetar för privatpersoner, oftast har projekten en större skala. Men bland uppdragen finns även en och annan pärla av det här slaget.

– Priset känns extra roligt då vi får det för att ha tagit tillvara och förädlat en byggnad. Anpassningen till det befintliga ledde till spännande lösningar och detaljer som inte hade uppkommit vid nyproduktion. Omsorg kring detaljer skapar en naturlig övergång mellan gammalt och nytt. Slutresultatet blir ett uppdaterat hus för en modern familj där summan är mer än delarna. Det föddes ur ett väldigt gott samarbete mellan beställaren, mig som arkitekt och hantverkaren, säger Jonas Söderström.

”Genomarbetad utformning”
”Husets svarta volym anpassar sig väl till den omgivande bebyggelsen och uttrycket blir ett traditionellt hus med mycket väl avvägda och diskret anpassade moderna tillägg”, heter det bland annat i motiveringen från Tekniska myndighetsnämnden på kommunen, som agerar jury för Byggnadspriset. Där lyfts också det raffinerade hantverket och omsorgen i materialvalen samt att ”om- och tillbyggnaden är genomarbetad i sin utformning från del till helhet”.

Prismotiveringen kan läsas i sin helhet på stenungsund.se >

 

Vinnarna Laura Forsberg, Martin Forsberg och arkitekt Jonas Söderström tillsammans med Tekniska myndighetsnämndens ordförande Morgan Andersson.