2019-06-14 | Nyheter

PE deltar i regeringens delegation för cirkulär ekonomi

PEs medarbetare har genom sitt arbete inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi blivit inbjudna att bidra till regeringens delegation för cirkulär ekonomi. Deltagare kommer vara Peter Stigson, tekn. dr., som är gruppchef för Hållbar samhälls- och näringslivsutveckling samt medlem i PEs Hållbarhetsråd. Peter har en lång erfarenhet som konsult och forskare inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi såväl som politiska analyser. Utnämningen ligger i linje med PEs ambition att proaktivt bidra till en hållbar utveckling genom samarbeten med olika aktörer.

Delegationen kommer att fokusera dels på plast och dels på offentlig upphandling och design för cirkularitet. Tillsammans kan dessa frågor lösa många av knutarna som finns inom omställningen av dagens resurssystem. Plast är en fråga som fått stor uppmärksamhet under senare tid. Fokus på denna debatt har ofta varit att plast är ett dåligt material men det stämmer inte. Plasten har en tydlig roll i ett hållbart och resurseffektivt samhälle. Däremot finns stora möjligheter till förbättringar av resurssystemet.

– Det är såklart mycket hedrande att vårt arbete inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi erkänns genom att blivit utnämnd till regeringsdelegationens arbete. Med erfarenhet från forskning och rådgivning inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi tillsammans med näringsliv och politiker hoppas jag kunna bidra med kunskap både om forskning och hur aktörer arbetar med dessa frågor idag. Jag ser fram emot att samarbeta med delegationen och övriga deltagare för att ta fram politiska rekommendationer som kan ge tydliga bidrag till en positiv utveckling, säger Peter Stigson på PE.