2022-04-13 | Nyheter

PE blir medlemmar i CCBuild

För att stärka vår kompetens inom cirkulärt byggande och återbruk har vi gått med i Partnernätverket Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Det är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Som samarbetspartner och medlem ska vi vara med och bidra till att ställa om till mer cirkulärt byggande i praktiken, implementera och utveckla cirkulära arbetsmetoder och sprida erfarenheter till andra aktörer. CCBuild utvecklas i bred samverkan under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras genom Vinnova Verket för Innovation tillsammans med aktiva partners.

Det är efter initiativ från PEs Hållbarhets- och innovationsråd som vi nu har blivit medlemmar.

- Efterfrågan på kompetens kopplat till cirkulärt byggande och återbruk har ökat, speciellt inom ombyggnadsprojekteringar. Genom att gå med i CCBuild får vi tillgång till kompetens, material och verktyg för att ytterligare utvecklas inom detta område, säger Robert Karlsson som är representant för PEs affärsområde El, Tele & Säkerhet i Hållbarhets- och innovationsrådet.

- Nu blir CCBuild.se tillgängligt för alla medarbetare där kunskap och information kommer att spridas i teamet Hållbarhet på PE och genom våra uppskattade kompetensträffar, säger Sofia Wollmann, Kvalitetschef.

Läs mer om Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild >