2019-10-31 | Nyheter

PE besiktigar P-hus Hagastaden 

PE ansvarar för besiktningen av projektet P-hus Hagastaden. Stockholm Parkering har i uppdrag av kommunfullmäktige i Stockholms stad att bygga nya, underjordiska garage för att avlasta gatumarken från parkerade bilar.  

Stockholm Parkering AB anlägger en underjordisk garageanläggning om cirka 32 000 kvadratmeter i Hagastaden under den blivande Norra stationsparken som sträcker sig längs med Hagaesplanaden. 

Som huvudbesiktningsman är vårt uppdrag att, i samråd med beställare och entreprenör, leda, planera och organisera besiktningsarbetet och genomföra fortlöpande besiktning genom förbesiktningar och slutbesiktningar. Detta görs för att se till att överlämningen av projektet från beställare till kund är korrekt och enligt kontraktshandlingarna.