2020-05-26 | Nyheter

Palmérsparken blir en äventyrsresa

Trollskogen, Äventyrsresan eller Sportparken? Inför renoveringen av Palmérsparken i Spånga har PE tagit fram tre gestaltningsförslag och de boende har nu röstat fram sin favorit.

Palmérsparken i Spånga ska renoveras och erbjuda ytterligare möjlighet till samlingsplatser, lek och aktivitet. Den nya parken utformas av PE på uppdrag av trafikkontoret i Stockholm. I ett första steg har tre olika förslag på teman för den nya lekplatsen tagits fram; Trollskogen, Äventyrsresan och Sportparken. För att samla in synpunkter från medborgarna genomfördes därefter en online-omröstning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning som resulterade i att förslaget Äventyrsresan valdes ut. Med det temat ska PE nu ta fram ett gestaltningsförslag och projektering av bygghandling för parken.

Vi som jobbar med projektet är Johan Jacobsson, Anna Gustafsson, Malin A Hellström och Johanna Wetterborg.

Se alla förslagen >