2020-10-16 | Nyheter

Nytt koncept hjälper företag att göra kontoren mer hållbara

För att utveckla och höja ambitionerna i hållbarhetsarbetet har PE tagit fram konceptet Det hållbara kontoret. Målet är att i team tillsammans med kund utveckla och utforma kontor som synliggör och ökar intresset för hållbarhetsfrågor. En av inredningsarkitekterna som varit med och utvecklat idén är Anna Holst. Vi pratade med Anna om hållbara kontor, synen på framtidens kontor och hur Sverige skiljer sig från andra länder.

Varför behövs Det hållbara kontoret?
Undersökningar visar att vi spenderar ungefär 90 procent av vår tid inomhus och en stor del av den tiden befinner vi oss ju på vår arbetsplats. Vi är övertygade om att kontorsmiljön påverkar oss på olika sätt och spelar roll för hur vi mår och presterar på jobbet. Ifall vår kontorsmiljö dessutom gynnar hållbara beteenden eller värderingar kommer det ju rakt in i vår vardag och våra vanor. Och om den inte gör det ger det ju signaler om att de här frågorna kanske inte är så viktiga trots allt, att vi inte behöver ändra något.

Vad är egentligen ett hållbart kontor?
I grund och botten handlar det väl om att använda resurserna effektivt och cirkulärt för att skapa en miljö som fungerar och människor kan må bra i. Hur vi definierar ett hållbart kontor förändras hela tiden när vi lär oss nya saker i projekten. Just nu är det mycket fokus på återbruk även om vi har arbetat med det länge.

Kan ett kontor påverka vårt beteende?
Absolut. Finns det ett fräscht omklädningsrum? Då kanske du är mer benägen att börja cykla till jobbet. Finns ett trevligt och lagom stort pausrum? Då kanske du gärna sätter dig där när det är fikadags och lär känna fler kollegor. Sen kan man se det mer generellt, exempelvis hur du trivs och miljön fungerar, kan du koncentrera dig när det behövs eller ha ett bra möte. Även beteenden som stillasittande vid skärmen och hur mycket vi rör oss på kontoret tror vi kan påverkas av dess utformning. Det är något vi skulle vilja utforska och lära oss mer om.

Är kontoret ett bra verktyg för att visa vikten av hållbarhet?
Kontorsmiljön kan utformas för att understryka att företaget tar hållbarhet på allvar, att man lever som man lär. Den kan också användas för att synliggöra och sprida intresse kring hållbarhet, både internt och externt. Undersökningar visar även att beteenden kan påverka värderingar, inte bara tvärtom. Ifall du börjar agera miljövänligt kan det ”smitta av sig” på dina värderingar, du börjar se dig själv som en miljömedveten person.

I våra projekt arbetar vi ofta med att försöka förmedla synsätt och värderingar kring exempelvis ett varumärke genom den fysiska miljön. Tillsammans med kunden ringar vi in fokus för hållbarhetsarbetet i projektet och vilka frågor som ska lyftas fram.

Hur tror du att utvecklingen och synen på våra kontor kommer att vara framåt?
Vi kommer nog att krympa kontorsytan men den kommer att vara väldigt viktig för att locka tillbaka medarbetare som sitter hemma. Vi behöver fortfarande kontoret som mötesplats, den sociala biten är svår att ersätta med Teamsmöten.

Hur långt har Sverige kommit jämfört med andra länder i arbetet med att göra kontoren mer hållbara?
Vi sitter generellt på rätt många kvadratmeter kontorsyta per person jämfört med många andra länder. Det är ju egentligen inte så hållbart, även om det kanske blir en bättre arbetsmiljö. Sen har vi nog inte varit så bra på att ta tillvara på möbler och inredning som redan finns och rivit ut istället för att renovera. Det visar sig ju också i hur vi gör privat. Måste man alltid byta köket när man flyttar till en ny lägenhet? Men jag tror att vi börjar inse att det där behöver förändras.