2018-03-23 | Nyheter

Ny certifiering ska kvalitetssäkra projektledare

Vilka kunskaper och kompetenser förväntas en projektledare i installationsbranschen ha? Den frågan ställde sig Installatörsföretagen för snart två år sedan då det inte fanns någon branschstandard för att bedöma och kvalitetssäkra kunskaper nödvändiga för en projektledare. Med hjälp av Projektengagemang har man nu utarbetat en modell som möjliggör kartläggning och certifiering av kunskap och kompetens. Målet är att inom tre år ha certifierat tusen projektledare och den första examinationen skedde nu i mars.

Den nyframtagna modellen som heter Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper. Kartläggningen visar på styrkor och förbättringsområden och certifieringen blir kvittot på branschspecifik kompetens. De kravspecifikationer som ligger till grund för frågebanken är utformade av branschens projektledare tillsammans med experter inom olika områden. Kartläggningen kommer, utöver att identifiera styrkor, också att belysa områden där projektledare och arbetsgivare bör överväga kompetensutveckling.
 

Märit Bodaxell och Ylwa Glismann.

– Det har varit ett oerhört roligt och lärorikt projekt från start till mål. Vi har projektlett arbetet från dag ett och inledningsvis bestod det i huvudsak av att planera och processleda aktiviteter som intressentanalys, riskworkshop, workshop med byggherrar med mera. Det har även innefattat intervjuer med olika intressenter, förankring och rapportering internt på Installatörsföretagen. Men framförallt har jag tillsammans med kunden lett arbetet med att ta fram konkreta kravlistor för varje kompetensområde, säger Märit Bodaxell, Managementkonsult på Projektengagemang.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för installatörer. Arbetet med framtagningen av certifieringen pågick i två år och den första certifieringen skedde den 20 mars. Ylwa Glismann, Företagsrådgivare på Installatörsföretagen, har varit med från starten.

– Vi tog initiativ till projektet i december 2015 eftersom att Installationsbranschen under lång tid haft låg lönsamhet och dålig produktivitetsutveckling. Vår branschs självbild behöver förändras och projektledaren är nyckeln till att installationer synliggörs och värderas. ICPL syftar till att synliggöra och kvalitetssäkra vårt bidrag till samhällsbyggnadssektorn och vidareutbilda de som har störst påverkan, säger Ylwa Glismann, Företagsrådgivare på Installatörsföretagen.
Kartläggningen kommer tydligt att synliggöra de kunskaper som projektledaren besitter och vilka kunskapsluckor och utvecklingsbehov som finns. Ett bra underlag för både individ och företag för att söka bäst lämpade utbildningar för personen. Detta underlättar även för företagen att anpassa rekrytering och ökar möjligheten att matcha kompetens med projekt.
 

Märit Bodaxell vid den första examinationen.
 

Certifieringen kommer att bidra till kvalitetssäkring av lönsamma affärer genom framgångsrikt genomförande av projekt. Att särskilt lyfta ledarskapskompetens i kombination med teknisk specialisering ger en trygghet för beställarleden, att matcha sina behov med rätt resurs är en efterfrågad nytta.

– Modellen vi tillsammans arbetat fram kommer att hjälpa såväl arbetstagare som arbetsgivare och på sikt hoppas vi även att det kommer att gynna branschen som helhet. Att få chansen att utveckla verksamheter, individer, arbetssätt och projekt är något som driver en managementkonsult – det är alltid lika roligt när man får vara med och skapa värde och konkurrenskraft hos våra kunder, avslutar Märit Bodaxell.