2019-10-21 | Nyheter

Ny artikel ger utökad kunskap om brandutrymning 

Jesper Kjellström som arbetar på Projektengagemang som brandingenjör och civilingenjör riskhantering har varit medförfattare till en artikel om utrymningsförlopp. Artikeln med titeln The Variation of Pre - movement Time in Building Evacuation har sedan i juli fler än tusen nedladdningar. 

I artikeln har förberedelsetidens variation vid utrymning undersökts och gjorts i samarbete med Brandskyddslaget, Lunds Tekniska Högskola och University of Canterbury. Målet med undersökningen var att anpassa observerade förberedelsetider till statistiska fördelningar som sedan skulle kunna nyttjas som underlag vid analytisk dimensionering av olika utrymningsförlopp. Artikeln är en engelsk fortsättning på det examensarbete som Jesper skrivit tillsammans med sin vän Martin Forssberg på Lunds Universitet.  

- Det finns en stor mängd forskning på människors beteende vid brand, men det finns inte så många som har kvantifierat förberedelsetiden med sannolikhetsfördelningar. Arbetet med artikeln har varit en rolig men tidskrävande process med många steg av granskningar, så nu är det skönt att den äntligen har blivit publicerad, säger Jesper Kjellström. 

Artikeln i sin helhet handlar bland annat om utrymningsförloppets tre delar varseblivningstiden, förberedelsetiden och förflyttningstiden. Du kan läsa artikeln, The Variation of Pre-movement Time in Building Evacuation, i Fire Technology Journal.