2020-02-10 | Nyheter

Medlemmar i FN:s Global Compact

PE har blivit medlemmar i FN:s Global Compact, en icke-vinstdrivande organisation som syftar till att skapa internationella principer för ett hållbart samhälle.

Vi är nu med i ett globalt nätverk med över 9 500 företag och 3 000 deltagare utanför företag som har åtagit sig att borga för en hållbar framtid. Nätverket är för oss ett sätt att öka transparens och deltagande i vår hållbara resa som företag och för att skapa den värld vi alla vill ha gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft och miljö.

Som medlemmar vill vi skicka ett budskap till våra partners, kunder, investerare och till allmänheten i stort att vi är en principbaserad verksamhet som strävar efter att uppnå hållbarhetsmålen till 2030. För oss innebär det att vi aktivt ska arbeta med hållbarhetsfrågor, följa Global Compacts 10 principer och att årligen rapportera våra framsteg till FN.

FN:s Global Compact grundades år 2000 på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. 

Tidigare har våra arkitekter skrivit på två nationella klimatinitiativ. Här kan du läsa mer om det > https://www.projektengagemang.se/press/pes-arkitekter-skriver-pa-klimatinitiativ