2019-09-10 | Nyheter

Med intresse för solen

PE arbetar med hållbarhet bland annat i projektering för solcellsanläggningar. En grupp bestående av elingenjörer arbetar idag med att bättre använda sin gemensamma kunskap kring solenergi och därigenom skapa innovativa lösningar för kunder och beställare. Emma Jansson är en av konsulterna i gruppen.

Vad arbetar ni med i gruppen mer specifikt?
Vi jobbar med projektering av solcellsanläggningar och med att sprida kunskap både internt och till kunder och beställare kring solenergi. Våra uppdrag kommer främst från olika fastighetsägare men det varierar förstås.

Vad kan ni bidra med i ett projekt?
Många kunder har hört talas om solceller men vet inte så mycket mer om hur tekniken fungerar eller vad det kan bidra med till verksamheten. Ibland finns krav från kommun eller liknande på egen elproduktion. Det kan också finnas utseendemässiga begränsningar i detaljplaner som ibland även motsäger varandra. Då kan det vara bra att prata igenom ordentligt vad kunden vill uppnå med sitt projekt och utreda hur vi kan nå det målet på bästa sätt.

Hur ser framtidsplanerna ut inom ert team?
Vi skulle vilja bredda oss inom solenergiområdet generellt och i nuläget främst öka vår kunskap inom solfångare, vilket i vissa typer av projekt till och med kan vara ett bättre alternativ än solceller. Den här marknaden förändras ganska snabbt så det ska bli väldigt spännande att se hur vi kan utveckla gruppens arbete tillsammans med resten av PE.

Om man skulle vilja veta mer om er eller hur ni kan hjälpa till i ett projekt, vart ska man vända sig?
Då går det bra att vända sig till mig. Vi pratar gärna solenergi och svarar på både små och stora frågor efter bästa förmåga. Om det gäller ett konkret projekt är det dock bra att ha lite framförhållning, vi har nästan alltid fullt upp!