2019-05-16 | Nyheter

Kungälv Resecentrum är nominerat till Stålbyggnadspriset 2019

Kungälv Resecentrum är nominerat till European Steel Design Award, på svenska Stålbyggnadspriset 2019. Integra, som är PEs byggkonstruktionsbolag, har varit huvudkonstruktör för den unika stålkonstruktionen. – Det känns fantastiskt roligt och spännande att vara nominerad och vi ser fram emot att se hur det utvecklar sig, säger Anders Enocksson, ansvarig konstruktör på Integra.

European Convention for Constructional Steelwork, ECCS, anordnar vartannat år European Steel Design Awards för att uppmärksamma byggnader med uppseendeväckande ståldesign. Tävlingen hålls för att uppmuntra till att bygga mer kreativa och unika stålkonstruktioner runt om i Europa. Utmärkelsen delas ut till ägaren av projektet, konstruktörerna, arkitekterna och ingenjörerna.
 – Vi ansökte om att få vara med i tävlingen och kort därefter blev vi kontaktade av svenska Stålbyggnadsinstitutet som berättade att Kungälv Resecentrum är ett av fyra projekt från Sverige som är nominerade till European Steel Design Award/Stålbyggnadspriset 2019, berättar Anders Enocksson, ansvarig konstruktör på Integra.

Stark identitet, hög komfort, effektivitet och trygghet
Ansvarig arkitekt för Kungälv Resecentrum är Olof Hallberg från Abako Arkitekter. De har format byggnaden som en öppen portal av rosttrögt stål som binder samman stadsbussar på Kongahällagatan, dockande regionbussar och expressbussar på motorvägen. Ambitionen bakom resecentret var att kombinera stark identitet med hög komfort, effektivitet och trygghet i framförallt vardagsresandet.

Beskrivning av projektet:
”Resecentret annonserar sin viktiga funktion både från E6 och utmed Kongahällagatan och har därför getts en expressiv form, delvis inspirerad från Bohus fästnings skarpskurna, gräsklädda murkrön. Gavlarna och taket bildar en roströd portal där takytan är kantad av stålplåt. Avvattningen av yttertaket sker i en enda punkt via en skulptural fristående hög ”tratt” av rosttrögt stål. Det rosttröga stålets varma och tydliga kulör bidrar både till annonseringen av resecentrets viktiga publika funktion och skapar också en varm, ombonad känsla inuti byggnaden. Stålets egenskap är att kunna ansluta direkt till mark utan sockel och det bidrar även till att portalen framstår som vuxen direkt ur marken.”

”Utmanande gestaltning i kombination med konstruktiva utmaningar”
Anders tror att det är den utmanande gestaltningen i kombination med konstruktiva utmaningar som har lett fram till nomineringen.
– Kungälv Resecentrum har flera kompletterande byggnadsdelar av stål. Hållplatslägena för dockande bussar är utrustade med informations- och monitorskåp utförda av rosttrög stålplåt och här finns urstansade siffror som annonserar de olika hållplatslägena. Även skärmtaksstommar och väderskydd är utförda med stommar av målat stål och interiören har specialritade bänkar med stommar av vikt, målad stålplåt som associerar till portalens formspråk, avslutar Anders.