2019-10-04 | Nyheter

Inventering av Sveriges plankorsningar kan leda till färre olyckor

Sektionen för infrastruktur och järnväg håller just nu på att besöka Sveriges alla plankorsningar, där tåg korsar väg. Syftet är att skapa ett underlag för beslut om slopande och ombyggnader inom Trafikverket för att höja säkerheten.

Plankorsningsinventeringen startade i maj i år och förväntas pågå till december. Inventeringen innefattar cirka 500 plankorsningar i år, och uppdraget sträcker sig från riksgränsen i norr till Ystad i söder. Totalt är det cirka 6000 plankorsningar i landet som ska inventeras tillsammans med ett annat teknikkonsultbolag där arbetet fördelas ungefär 50/50.

Syftet med inventeringen är att skapa ett underlag för beslut om slopande och ombyggnader inom Trafikverket för att höja säkerheten vi de eventuella plankorsningar som blir kvar. Anledningen till denna upphandling från Trafikverket är den stora ökningen av antalet tragiska olyckar vid befintliga plankorsningar.

Affärsområdet infrastrukturs järnvägsteam arbetar också med andra uppdrag. Inom järnväg finns signalmontörer, signaltekniker, ibruktagande ledare signal, säkerhetsreläprovare, tillsyningsmän, vägvakter samt utmärkningsansvariga och mycket mer.