2021-03-25 | Nyheter

Hon utvecklar framtidens handel och smarta städer - möt Sandra Greisman

Kommersiell fastighetsutveckling, stadsutveckling och digitalisering är hemmaplan för PEs nya konsult Sandra Greisman. I över 20 års tid har hon arbetat med analys och rådgivning i olika skeden i fastigheters och städers utveckling.

Varmt välkommen till oss Sandra, hur känns det?
Tack så mycket! Det känns väldigt bra och jag är supertaggad på att köra igång.

Du arbetar med kommersiell fastighetsutveckling, vad är det för dig? 
Under mina 20 år i branschen har det förändrats och utvecklats hela tiden. Från att tidigare mest omfatta retail handlar det idag mycket om utveckling av platser och stadsdelar för att skapa attraktiva och trygga miljöer. Det gäller att ta vara på de privata och kommersiella verksamheter som finns, såsom handlare, fastighetsägare och andra företag. I samarbete med kommuner och andra aktörer kan man tillsammans skapa bästa möjliga nytta och funktion på en plats.

Vad fick dig intresserad av det?
Jag vill helt enkelt göra världen lite bättre och lite roligare hela tiden. Som statsvetare ser jag vikten av välfungerande platser i det demokratiska systemet. De lägger grunden för så mycket i vårt samhälle - respekt, tillit och lek. Det finns så många platser som inte har realiserat sin fulla potential, som alla dessa glömda lokalcentrum i förorter med låg köpkraft. Att göra dem till en plats dit man vill gå, där man är trygg och där butikerna mår bra är fantastiskt givande!

Under 2020 har detaljhandeln påverkats rejält, hur ser du på utvecklingen framöver?
Under den eskalering av utvecklingen som 2020 inneburit är det många fastighetsägare som har upptäckt att de kanske inte har så bra koll på sina lokalhyresgäster, sina avtal och att rätt verksamhet på rätt plats faktiskt ger effekt. Detta gäller inte bara handel utan kommersiella ytor i stort. Retail i bred mening kommer att fortsätta vara lika rörligt som tidigare och det är därför svårt att prata om ett ”normalläge” som vi ska återgå till. Saker och ting rör sig med olika hastighet beroende på vilket lager man tittar på.

En sak som är tydlig är att fastighetsägare behöver ha bättre koll på sin affärsrisk framöver. Vilka rör sig i området? Vilka ytor funkar för handel framöver? Vilka kan konverteras, vilka kan funka för dark kitchens, vertikala odlingar eller vårdcentraler?

Vilka nya krav ställer det på branschen?
Det kommer att ställas krav på alla oss som jobbar med stadsutveckling att ha bättre koll på omvärlden, kundbeteendet och teknikutvecklingen för att bygga in flexibilitet och hantera hybridlösningar. Yta-som-en-service är något som man bör ha en plan kring.

Jag tror också att fler förstått vikten av att ha en helhetssyn på fastighets- och stadsutveckling. Våra kunder efterfrågar flexibla lösningar som håller över tid. Vi måste vara med och leda dem i sin utveckling och identifiera möjligheter och affärsrisker och därefter ta fram innovativa lösningar, testa, utvärdera och skala upp. För att vi ska kunna göra det måste vi både kunna hantera teknikutveckling och värderingar hos människor. Inte minst är e-handel, leveranser och köpbeteende saker som i hög grad påverkar våra fysiska miljöer.