2019-12-13 | Nyheter

Hemligt brev hittades i Uppsala domkyrka

Vi på PE är med i det omfattande arbetet med att renovera tornkrönen på toppen av Uppsala domkyrkas tornspiror. Mitt i upprustningsarbetet hittades ett hemligt brev som lämnats kvar i den södra tornspiran när den monterades för 120 år sedan. Viktor Wadelius hos oss är byggledare för projektet och han var där när brevet hittades.


Kände ni till det här brevet när ni påbörjade arbetet med Uppsala domkyrka?
Ja, i en av historieskrifterna om domkyrkans uppbyggnad fanns det nämnt att en pergamentlapp hade lämnats i ett av tornen i någon av de gjutjärnsdetaljerna som vi jobbar med just nu. Därför var vi extra angelägna om att försöka hitta brevet i det här skedet.

När vi hade fått isär tornkrönen så pass mycket att man kunde komma åt och känna så stoppade jag ner handen och försökte få tag på det som jag då trodde var brevet. Jag fick tag på det och fick upp det. Men det var bara en kopparplåt, som senare skulle ha visat sig ha varit till för att skydda själva brevet från att rulla därifrån.

- Det var århundradets antiklimax när vi trodde att vi hade hittat brevet, men då inte fick tag på det”, berättar Viktor Wadelius, byggledare på PE.

När hittade ni brevet?
Det var först några veckor senare som brevet hittades. En av entreprenörerna var uppe och klättrade invändigt i den här detaljen för att titta på andra saker och hittade då en blyrulle som brevet sen hittades i. När jag fick upp kopparplåten tidigare hade blyrullen förmodligen rullat ut och blivit åtkomlig. Vi blev såklart jätteglada när vi hittat brevet och vi alla hade svårt för att hålla oss från att öppna blyrullen. Men med tanke på åldern väntade vi några dagar tills vi kunde få rätt kompetens för att inte skada brevet.

Vet du vad som händer med brevet nu?
Nu håller en papperskonservator på och tittar på brevet och ska dokumentera dess kondition och eventuellt kan man säga någonting mer om pappret och kvalitén på det. Sen får vi se vad som händer, men troligen hamnar det i ett museum. Antingen i kyrkans eget museum eller på någon annan plats.  

Kan vi förvänta oss fler upptäckter likt denna framöver?
Det finns inget dokumenterat om fler brev eller så. Det upphittade brevet är från motsvarigheten till dagens projektgrupp. Jag hade hoppats på att det skulle finnas ett brev från de som faktiskt utförde arbetet, men det kanske vi hittar framöver. Vi håller just nu på med det södra tornkrönet och har hela det norra kvar. Så vi får se, fortsätter Viktor.

Hur länge kommer restaureringsprojektet att pågå?
Det är svårt att svara på. Vi har hållit på ganska exakt ett år och vi tror att vi som mest behöver jobba i fyra år. Men det kan gå snabbare än så. Anledningen till det stora tidsspannet är att vi egentligen inte kan jobba under vinterhalvåret då vi statistiskt sett har väldigt mycket vindar under den tiden på året. Det vi arbetar med utöver byggledning och arbetsmiljösamordning är att vi bidrar med kvalitets- och miljösamordning samt brand- och säkerhetsrådgivning.

Brevet ord för ord:
”År, ett tusen åtta hundra åttio nio efter Kristi födelse restes dessa tornspiror och fortgick kyrkans restaurering under konung Oskar den andres sjuttonde regeringsår, ärkebiskop Anton Niklas Sundbergs nittonde och domprosten Carl Axel Toréns tjugofjärde ämbetsår. Ledamöter i Byggnadskomittén voro förutom ärkebiskopen, professoren Ernst Viktor Nordling, professoren Carl Rupert Nyblom, bankdirektören Vilhelm Ulander och ingenjören Zacharias Larsson. Ledande arkitekt var öfverintendenten Helgo Zetterwall, och arbetschef arkitekten Emil Viktor Langlet. Motala mekaniska verkstad levererade jernstommarne”

Läs mer om vårt arbete med Uppsala domkyrka>