2020-03-16 | Nyheter

Glänningeskolan – nominerat till Årets Bygge 2020

Glänningeskolan är storleksmässigt det största byggnadsprojektet i Laholm under de senaste 30 åren. Både skolbyggnaden och den tillhörande idrottshallen är certifierade enligt den internationella passivhusstandarden och nu har det blivit nominerat till Årets Bygge 2020. Thomas Malmqvist, ansvarig arkitekt, berättar mer om projektet och hur det känns att vara nominerad.

Hur känns det att vara nominerad?
Det känns naturligtvis roligt att byggnadsverk som vi medverkat till uppförandet av uppmärksammas på detta sätt. Det har varit extra spännande och utmanande att delta i arbetet med framtagande av allt ifrån programhandlingar till bygghandlingar till detta projekt, då vi haft en kunnig men samtidigt krävande beställare – Laholmshem. Hyresgästen, Laholms kommun är en utmanande nyttjare som önskat en nydanande lösning som vi skapat tillsammans med den kompetenta byggherren Kommunfastigheter i Laholm. Vi har också haft duktiga och samarbetsvilliga medkonsulter som var och en har bidragit till en fantastiskt vacker och funktionell ny skola och idrottshall. Framförallt har beställarens tankar kring passivhuskonceptet utmanat både oss och våra medkonsulter, men även entreprenörerna, MVB Syd.

Vad skulle det betyda att vinna?
Det innebär naturligtvis en uppskattning för nedlagt flit, men också en bekräftelse på att PE är en arkitekt som ligger i framkant då det gäller lågenergibyggnader, funktionella skolbyggnader samt vackra hus. Vi har arbetat tillsammans med våra inredningsarkitekter som både färgsatt och projekterat lös inredning, samt våra akustiker som hjälpt till med akustiklösningar i detta projekt.

Har ni på arkitektur i Malmö något annat spännande projekt som ni jobbar med just nu?
Vi har många spännande projekt här hos oss. Stora som små. Vi projekterar just nu två skolor i Svedala, om- och tillbyggnader. Vi håller på med en utredning i Kristianstad avseende deras gymnasieskolor där en omlokalisering planeras de kommande åren. Vi utvecklar en ny konceptförskola också i Kristianstad. Vi håller också på med några olika bostadsprojekt i varierande storlekar. Utöver detta planeras det också vårdboenden och kontor. Så vi har som alltid många intressanta projekt på gång.

Läs mer om Glänningeskolan >