2020-11-17 | Nyheter

Covid-19 i vatten? Dricksvattenexpert Michael Ohlsson svarar på frågor

Michael Ohlsson är dricksvattenexpert på PE och arbetar med rening av ytvatten, grundvatten och havsvatten för att skapa mervärden för vattenverk.  Hans team arbetar dagligen med utredning, projektering och renovering av vattenverk samt strategisk rådgivning och sammansatta tjänster inom infrastruktur. Här svarar Michael på de vanligaste frågorna om virus och smittspridning genom dricksvatten.

Hej Michael, kan vi bli smittade av Covid-19 om dricksvattnet i kommunen är dåligt?
Spridning av coronavirus sker i huvudsak via kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar. Det har gått att påvisa nukleinsyra i form av RNA från virus i avloppsvatten men det finns för närvarande inga bevis för att covid-19-viruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten. Dricksvatten tycks vara säkert med avseende på coronavirus men andra bakterier och parasiter kan ibland smitta via dricksvattnet. I dessa tider bör inte minst sjukvården ha tillgång till ett säkert dricksvatten och ha löst frågan om nödvatten.

Hur kan vi som enskilda personer tänka för att skydda oss från virus som sprids i vatten?
Som enskild bör man veta att vissa virus sprids via vatten. Orsaken är ofta oskyddade vattentäkter och vattenverk med otillräcklig rening eller för få barriärer. Virus är svåra att kvantifiera men orsakar sjukdom redan vid låga infektionsdoser. Virus är generellt en vanlig orsak till vattenepidemier med symptom som mag-och kräksjuka. Vinterkräksjukevirus kan till exempel spridas via dricksvatten.

Som enskild individ kan man ställa frågor om kommunen har gjort riskanalyser och hur man skyddar och renar sitt vatten. Man kan fråga hur många och vilka barriärer som finns exempelvis. I Sverige satsar många kommuner på att förebygga problem innan de uppstår och planerar för olika barriärer mot virus, bakterier och parasiter och ökar samtidigt kvaliteten på dricksvattnet med avseende på kemiska ämnen. Har man en enskild brunn bör den kontrolleras regelbundet av fastighetsägaren då de är en vanlig källa vattenrelaterad ohälsa. Vid behov eller oro kan rening eller desinfektion sättas in.

Hur kan samhället – vattenverket - bereda sig för att skydda sina medborgare?
Vattenverken bör fortsätta sitt arbete med riskanalyser genom till exempel mikrobiologiska barriäranalyser samt göra oberoende löpande besiktningar av vattenverk, lågreservoarer och vattentorn med ett särskilt fokus på barriärer och insatser för att skydda nätet. Vattenverken bör även fortlöpande utbilda sin personal i dricksvattensäkerhet, bevaka den tekniska utvecklingen och regelbundet uppdatera kontrollprogram med riskanalyser.

Tack Michael!

__________

Läs mer om PEs erbjudande inom vattenrening